VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Xuất siêu 1,45 tỷ USD trong nửa đầu tháng 2/2018

Tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 2/2018 đạt 16,95 tỷ USD. Nguồn: internet

Xuất siêu 1,45 tỷ USD trong nửa đầu tháng 2/2018

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại hàng hóa trong nửa đầu tháng 2/2018 (từ 1-15/02/2018) đạt thặng dư 1,45 tỷ USD.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm 2018 đạt 6,1 tỷ USD

Tín hiệu lạc quan từ xuất khẩu nông sản

Động lực tăng trưởng quan trọng

Tăng xuất khẩu bằng nội lực

Tổng cục Hải quan cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 2/2018 đạt 16,95 tỷ USD, giảm 21,3% (tương ứng giảm 4,59 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 1/2018 (từ ngày 15-31/1/2018).

Như vậy, tính đến hết ngày 15/02/2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 57,12 tỷ USD, tăng 37,2% (tương ứng tăng 15,48 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

Cán cân thương mại hàng hóa trong nửa đầu tháng 02/2018 thặng dư 1,45 tỷ USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/2/2018 thặng dư 1,67 tỷ USD.

Trong đó, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong 15 ngày đầu tháng 2/2018 đạt gần 9,2 tỷ USD, giảm 16,2% (tương ứng giảm gần 1,78 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 01/2018. Tính đến hết ngày 15/02/2018, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 29,4 tỷ USD, tăng 45,4% (tương ứng tăng gần 9,18 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

Theo Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong nửa đầu tháng 2/2018 đạt gần 6,45 tỷ USD, giảm 14,3% (tương ứng giảm 1,08 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 01/2018.

Như vậy, đến hết ngày 15/02/2018, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp có FDI đạt gần 20,56 tỷ USD, tăng 44,6% tương ứng tăng gần 6,34 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm đến 69,9% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 2/2018 đạt 7,75 tỷ USD, giảm 26,6% (tương ứng giảm 2,81 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 1/2018. Theo đó, tính đến hết ngày 15/02/2018, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 27,73 tỷ USD, tăng 29,4% (tương ứng tăng 6,3 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 2/2018 đạt 4,55 tỷ USD, giảm 22,9% (tương ứng tăng 1,35 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 1/2018. Đến hết ngày 15/02/2018 kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt 16,27 tỷ USD, tăng 28,4%, tương ứng tăng 3,6 tỷ USD, chiếm 58,7% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM