VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

7 công trình kiến trúc kinh điển theo trường phái bạo lực

Khái niệm "kiến trúc bạo lực" (Brutalist architecture) được nhà phê bình kiến trúc Reyner Banham đưa ra đầu tiên trong một bài viết của ông: "… Nét nổi bật nhất của phong cách kiến trúc bạo lực, chính là sự trung thực đến bạo tàn của nó…".

Chùm ảnh khó quên về Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam

Kiến trúc Pháp với Sài Gòn xưa

Ngôi làng ASEAN: Kết nối giao lưu văn hóa quốc tế

Hà Nội nhìn từ trên cao

Unité d’Habitation, Marseille, France, 1952
Unité d’Habitation, Marseille, France, 1952
Unité d’Habitation, Marseille, France, 1952
Unité d’Habitation, Marseille, France, 1952
Unité d’Habitation, Marseille, France, 1952
Unité d’Habitation, Marseille, France, 1952
Unité d’Habitation, Marseille, France, 1952
Unité d’Habitation, Marseille, France, 1952
Unité d’Habitation, Marseille, France, 1952
Unité d’Habitation, Marseille, France, 1952
Babrican, Luân Đôn, 1960-1970
Babrican, Luân Đôn, 1960-1970
Babrican, Luân Đôn, 1960-1970
Babrican, Luân Đôn, 1960-1970
Babrican, Luân Đôn, 1960-1970
Babrican, Luân Đôn, 1960-1970
Mill Owner’s Association, Ahmedabad, Ấn Độ, 1954
Mill Owner’s Association, Ahmedabad, Ấn Độ, 1954
Mill Owner’s Association, Ahmedabad, Ấn Độ, 1954
Mill Owner’s Association, Ahmedabad, Ấn Độ, 1954
Mill Owner’s Association, Ahmedabad, Ấn Độ, 1954
Mill Owner’s Association, Ahmedabad, Ấn Độ, 1954
Nhà thờ Saint-Pierre, Firminy, Pháp, 1963
Nhà thờ Saint-Pierre, Firminy, Pháp, 1963
Nhà thờ Saint-Pierre, Firminy, Pháp, 1963
Nhà thờ Saint-Pierre, Firminy, Pháp, 1963
Nhà thờ Saint-Pierre, Firminy, Pháp, 1963
Nhà thờ Saint-Pierre, Firminy, Pháp, 1963
Tower House, Tokyo, Nhật Bản 1966
Tower House, Tokyo, Nhật Bản 1966
Tower House, Tokyo, Nhật Bản 1966
Tower House, Tokyo, Nhật Bản 1966
SESC Pompéia, São Paulo, Brazil, 1982
SESC Pompéia, São Paulo, Brazil, 1982
SESC Pompéia, São Paulo, Brazil, 1982
SESC Pompéia, São Paulo, Brazil, 1982
SESC Pompéia, São Paulo, Brazil, 1982
SESC Pompéia, São Paulo, Brazil, 1982
Hemeroscopium House, Madrid, Spain, 2008
Hemeroscopium House, Madrid, Spain, 2008
Hemeroscopium House, Madrid, Spain, 2008
Hemeroscopium House, Madrid, Spain, 2008

Theo Lê Công Vũ/reatimes.vn

Có thể bạn quan tâm