Khu chợ chỉ họp vào mùa hè suốt 15 năm ở Quảng Nam

(Taichinh) - Chợ biển Tam Tiến họp từ 5h đến 8h sáng mỗi ngày, là nơi du khách và người dân có thể mua hải sản tươi vừa được mang lên bờ.

Cùng chuyên mục