VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Một số tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua ái quốc

Sáng ngày 7/6, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước”. Sau đây là một số tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi ái yêu nước được giới thiệu tại triển lãm.

Tư tưởng yêu nước, thương dân trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua yêu nước

Đất nước đổi mới từ phong trào “Thi đua yêu nước“

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Công đoàn DATC dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo Cứu quốc ngày 11/6/1948. Ảnh tư liệu.
Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo Cứu quốc ngày 11/6/1948. Ảnh tư liệu.
Một số tài liệu về Bút tích Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu.
Một số bút tích Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia góp gạo, cứu đói. Hà Nội, năm 1945. Ảnh tư liệu.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia góp gạo, cứu đói. Hà Nội, năm 1945. Ảnh tư liệu.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ, chiến sỹ thi đua là người miền nam tập kết, dự đại hội Chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ III tại Hà Nội (1962). Ảnh tư liệu.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ, chiến sỹ thi đua là người miền nam tập kết, dự đại hội Chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ III tại Hà Nội (1962). Ảnh tư liệu.
Một buổi thao diễn kỹ thuật của công nhân nhà máy cơ khí Duyên Hải, Hải Phòng – Lá cờ đầu của ngành Công nghiệp toàn miền Bắc đầu những năm 60. Ảnh tư liệu.
Một buổi thao diễn kỹ thuật của công nhân nhà máy cơ khí Duyên Hải, Hải Phòng – Lá cờ đầu của ngành Công nghiệp toàn miền Bắc đầu những năm 60. Ảnh tư liệu.
Nông dân xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương báo cáo kết quả tăng gia sản xuất hoa màu của địa phương với Chủ tịch Hồ Chí Minh (3/5/1957). Ảnh tư liệu.
Nông dân xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương báo cáo kết quả tăng gia sản xuất hoa màu của địa phương với Chủ tịch Hồ Chí Minh (31/5/1957). Ảnh tư liệu.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM