VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Những khoản đầu tư giá trị nhất của Warren Buffett

Trong quý III, công ty đầu tư của Warren Buffett – Berkshire Hathaway đã đổ thêm gần 2 tỷ USD vào cổ phiếu Apple. Tỷ phú đã tăng mua khi mã này, cùng nhiều cổ phiếu khác ngành công nghệ, liên tục lập đỉnh. Apple hiện là khoản đầu tư giá trị thứ nhì của Berkshire, với hơn 20 tỷ USD. Dựa trên số liệu của Bloomberg, Business Insider đã thống kê những tài sản có giá trị lớn nhất của công ty đầu tư này.

Lời khuyên nghề nghiệp của các tỷ phú bỏ học

9 tỷ phú công nghệ mới nổi trong năm 2017

Loại bỏ 5 thói quen độc hại để giàu có hơn

10. Charter Communications
 Lĩnh vực: Dịch vụ
 Giá trị: 3,08 tỷ USD
 Thay đổi trong quý III: -96 triệu USD
10. Charter Communications
Lĩnh vực: Dịch vụ
Giá trị: 3,08 tỷ USD
Thay đổi trong quý III: -96 triệu USD
9. Moody's
 Lĩnh vực: Dịch vụ
 Giá trị: 3,43 tỷ USD
 Thay đổi trong quý III: 432,5 triệu USD
9. Moody's
Lĩnh vực: Dịch vụ
Giá trị: 3,43 tỷ USD
Thay đổi trong quý III: 432,5 triệu USD
8. US Bancorp
 Lĩnh vực: Tài chính
 Giá trị: 4,56 tỷ USD
 Thay đổi trong quý III: 142 triệu USD
8. US Bancorp
Lĩnh vực: Tài chính
Giá trị: 4,56 tỷ USD
Thay đổi trong quý III: 142 triệu USD
7. IBM
 Lĩnh vực: Công nghệ
 Giá trị: 5,37 tỷ USD
 Thay đổi trong quý III: -2,9 tỷ USD
7. IBM
Lĩnh vực: Công nghệ
Giá trị: 5,37 tỷ USD
Thay đổi trong quý III: -2,9 tỷ USD
6. Phillips 66
 Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản
 Giá trị: 7,39 tỷ USD
 Thay đổi trong quý III: 719,8 triệu USD
6. Phillips 66
Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản
Giá trị: 7,39 tỷ USD
Thay đổi trong quý III: 719,8 triệu USD
5. American Express
 Lĩnh vực: Tài chính
 Giá trị: 13,7 tỷ USD
 Thay đổi trong quý III: 943 triệu USD
5. American Express
Lĩnh vực: Tài chính
Giá trị: 13,7 tỷ USD
Thay đổi trong quý III: 943 triệu USD
4. Bank of America
 Lĩnh vực: Tài chính
 Giá trị: 17,2 tỷ USD
 Thay đổi trong quý III: 17 tỷ USD
4. Bank of America
Lĩnh vực: Tài chính
Giá trị: 17,2 tỷ USD
Thay đổi trong quý III: 17 tỷ USD
3. Coca-Cola
 Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng
 Giá trị: 18 tỷ USD
 Thay đổi trong quý III: 64 triệu USD
3. Coca-Cola
Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng
Giá trị: 18 tỷ USD
Thay đổi trong quý III: 64 triệu USD
2. Apple
 Lĩnh vực: Công nghệ
 Giá trị: 20,67 tỷ USD
 Thay đổi trong quý III: 1,92 tỷ USD
2. Apple
Lĩnh vực: Công nghệ
Giá trị: 20,67 tỷ USD
Thay đổi trong quý III: 1,92 tỷ USD
1. Wells Fargo
 Lĩnh vực: Tài chính
 Giá trị: 25,6 tỷ USD
 Thay đổi trong quý III: 329 triệu USD
1. Wells Fargo
Lĩnh vực: Tài chính
Giá trị: 25,6 tỷ USD
Thay đổi trong quý III: 329 triệu USD
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM