Tổng công ty Điện lực miền Trung: 35 năm đường lên "tổng"

Tổng công ty Điện lực miền Trung: 35 năm đường lên "tổng"
Tổng công ty Điện lực miền Trung thành lập ngày 5.2.2010. Nếu tính từ ngày thành lập Công ty Điện lực miền Trung năm 1975, rồi đổi tên Công ty Điện lực 3 năm 1981, thì con đường chuyển đổi mô hình hoạt động, con đường lên "Tổng" là gần tròn 35 năm...