VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Agribank giãn nợ cho khách hàng chưa trả đúng hạn

TCTC Online - Ngày 7/9/2012, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã ban hành văn bản yêu cầu Sở giao dịch, chi nhánh loại I, loại II tiến hành rà soát, đánh giá lại các khoản nợ cũ của khách hàng tính đến thời điểm 15/8/2012.

Theo đó, đối với khách hàng là các hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển sản xuất chăn nuôi, giết mổ để cấp đông, chế biến thịt lợn, thịt gia cầm, nuôi cá tra, chế biến cá tra xuất khẩu sẽ được Agribank tiến hành thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất đối với các khoản nợ cũ; giãn nợ tối đa 24 tháng đối với những trường hợp khách hàng tạm thời gặp khó khăn chưa trả được nợ đúng hạn.

Bên cạnh đó, Agribank tiếp tục cho vay mới theo cơ chế cho vay thông thường đối với khách hàng có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi với mức lãi suất cho vay tối đa không quá 11%/năm mà không phụ thuộc vào việc khách hàng có dư nợ cũ đã được cơ cấu lại.

Theo báo cáo của Agribank, tính đến 31/8/2012, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 297 tỷ đồng (tăng 5,3%) so với cuối năm 2011. Trong đó, cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản gần 23 tỷ đồng (tăng 11,9%), cho vay chăn nuôi 54 tỷ đồng (tăng 15,7%) so với cuối năm 2011.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM