VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bảo Việt Nhân thọ đặt mục tiêu doanh thu khai thác mới đạt 1851 tỉ đồng trong năm 2014

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Tổng Giám đốc Bảo Việt Nhân thọ phát biểu tại buổi gặp mặt. Nguồn: baoviet.com.vn

Bảo Việt Nhân thọ đặt mục tiêu doanh thu khai thác mới đạt 1851 tỉ đồng trong năm 2014

(Tài chính) Mặc dù nền kinh tế Việt Nam và thị trường bảo hiểm dự báo vẫn còn gặp nhiều khó khăn, song Bảo Việt Nhân thọ vẫn đặt mục tiêu doanh thu khai thác mới đạt 1851 tỷ đồng trong năm 2014.

Tại buổi gặp mặt phóng viên báo chí đầu xuân Giáp Ngọ, Tổng Giám đốc Bảo Việt Nhân thọ Nguyễn Đức Tuấn cho biết, năm 2013, tổng doanh thu đạt 8.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc năm 2013 đạt 6.000 tỷ đồng. Doanh thu khai thác mới đạt gần 1.568 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2012. Lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng.

Trong bối cảnh khó khăn, việc đạt được kết quả ấn tượng như vậy cho thấy, chiến lược kinh doanh đúng đắn, mô hình tổ chức hoạt động hiệu quả, chuẩn hóa công tác nghiệp vụ, đào tạo bài bản đội ngũ cán bộ và tư vấn viên của Bảo Việt Nhân thọ.

Trong năm 2014, mặc dù tình hình kinh tế và thị trường bảo hiểm còn còn gặp nhiều khó khăn song Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Tuấn khẳng định, Bảo Việt Nhân thọ vẫn đề ra mục tiêu doanh thu khai thác mới phấn đấu đạt 1851 tỷ đồng trong năm 2014. Bởi hiện nay, Việt Nam vẫn là thị trường bảo hiểm rất nhiều tiềm năng, số người tham gia bảo hiểm trong tổng số dân vẫn còn khá khiêm tốn trong khi nhận thức về vai trò của bảo hiểm ngày càng tăng lên.

Theo ông Nguyễn Đức Tuấn, trong bối cảnh môi trường kinh doanh năng động và hội nhập, sự cộng hưởng các giá trị với cổ đông chiến lược lớn, sự dày dặn kinh nghiệm, thấu hiểu thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ hứa hẹn mở ra cho Bảo Việt Nhân thọ cơ hội vươn xa và tăng trưởng mạnh mẽ, trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong việc mang lại niềm tin và uy tín cho xã hội.

“Với Bảo Việt Nhân thọ, không bao giờ chúng tôi có khái niệm “hài lòng” hay “đứng yên”. Bảo Việt Nhân thọ đã lớn hơn hôm qua nhưng ngày mai sẽ còn lớn mạnh hơn nữa.Chúng tôi tin rằng, với đường hướng chiến lược đúng đắn, quyết tâm mạnh mẽ cùng sự đồng lòng của cả hệ thống, Bảo Việt Nhân thọ sẽ luôn hoàn thiện hướng đến mục đích phát triển bền vững,  mang lại những giá trị niềm tin cho khách hàng.”, ông Nguyễn Đức Tuấn chia sẻ.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM