VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

BNP Paribas Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh được bổ sung hoạt động

(Tài chính) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa có Quyết định bổ sung hoạt động mua bán nợ và hoạt động nhận ủy thác cho vay vào Giấy phép của Ngân hàng BNP Paribas – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, Thống đốc NHNN đã chấp thuận bổ sung hoạt động “nhận ủy thác cho vay” và hoạt động “mua bán nợ” vào nội dung hoạt động ghi tại Điều III Giấy phép số 05/NH-GP ngày 5/6/1992 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng BNP Paribas – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

NHNN yêu cầu, khi triển khai thực hiện các hoạt động này, BNP Paribas Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành có liên quan; đáp ứng đầy đủ các điều kiện và quy định có liên quan tại Thông tư số 04/2012/TT-NHNN của NHNN quy định về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đồng thời, Ngân hàng BNP Paribas – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh phải đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về nội dung hoạt động đã được bổ sung. Công bố nội dung hoạt động đã được bổ sung trên các phương tiện thông tin đại chúng…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM