VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu phát hành cổ phiếu

Toàn cảnh dây chuyền nhà Máy chế biến quặng của Công ty. Nguồn: Internet

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu phát hành cổ phiếu

Ngày 09/9/2016, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu theo nội dung Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 01/BCPH-2016.

Cơ khí – Lắp máy Sông Đà công bố thông tin phát hành cổ phiếu

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Làm tốt công tác quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu, đồng thời công bố trên Website của Uỷ ban về việc nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước đề nghị Công ty thực hiện việc phát hành cổ phiếu đúng theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2016 ngày 19/4/2016; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT/2016 ngày 6/9/2016 và các quy định của pháp luật.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây hoặc tại Website của Công ty.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM