VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Deloitte tư vấn xây dựng mô hình quản lý rủi ro cho PVEP

(Tài chính)Ngày 12/12, Hãng Kiểm toán và Tư vấn Deloitte và PVEP đã tiến hành lễ ký kết “Hợp đồng cung cấp dịch vụ Tư vấn Xây dựng mô hình Quản lý rủi ro (ERM) cho PVEP”.

Với việc triển khai dự án này, PVEP sẽ trở thành Tổng Công ty đầu tiên, không chỉ trong các Tổng Công ty của Nhà nước mà trong cả các Tổng Công ty và các Tập đoàn khác có đầu tư ra nước ngoài, tiên phong triển khai mô hình ERM tại Việt Nam.

Theo nội dung hợp tác, Deloitte sẽ trợ giúp PVEP xây dựng chiến lược và cấu trúc quản lý rủi ro, thiết lập chính sách và quy trình quản lý rủi ro, triển khai hệ thống quản trị rủi ro, đồng thời, tổ chức đào tạo và thực hiện chuyển giao công nghệ trong suốt quá trình thực hiện dự án… 

Việc triển khai ERM phải mang tính thiết thực và phù hợp với trình độ quản lý rủi ro của mỗi doanh nghiệp sao cho việc duy trì hoạt động của các quy trình ERM có hiệu quả thật sự. Là một doanh nghiệp lớn với quy mô tài sản trên 5 tỷ USD; quản lý 65 dự án tại Việt Nam và 14 quốc gia trên khắp các châu lục; và với nguồn nhân lực trên 2000 người, đặc biệt, hoạt động trong lĩnh vực đặc thù có quy mô lớn và rủi ro cao, do đó, việc quản trị rủi ro đóng vai trò hết sức quan trọng đối với PVEP.

Sự hợp tác giữa PVEP với Deloitte sẽ đem lại nhiều thành công lớn trong việc nâng cao năng lực quản trị, tăng cường hiệu quả hoạt động của PVEP. Hợp đồng giữa hai Bên được triển khai thành công sẽ là kinh nghiệm quý báu để các Tập đoàn, Tổng Công ty triển khai mô hình ERM tại Việt Nam.

Phát biểu nhân dịp này, ông Đỗ Văn Khạnh, Tổng giám đốc PVEP chia sẻ: “Việc triển khai Mô hình Quản lý Rủi ro cho Tổng Công ty được ưu tiên như là một trong những mục tiêu chiến lược của PVEP từ năm 2013-2015, nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu tầm nhìn của PVEP là một trong những công ty về Thăm dò Khai thác Dầu khí mạnh trong khu vực vào năm 2025”.

Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Deloitte Việt Nam, phát biểu: “Deloitte đặc biệt coi trọng việc hợp tác với PVEP và sẽ tập trung những nguồn lực tốt nhất để trợ giúp PVEP triển khai ERM thành công”.

Theo dddn.com.vn

Có thể bạn quan tâm