Hoàng Quân (HQC) đạt doanh thu hợp nhất đạt 618 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 52 tỷ đồng. Doanh thu từ bán bất động sản và hoạt động xây dựng tiếp tục đóng góp chủ yếu vào kết quả kinh doanh của Công ty."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Địa ốc Hoàng Quân doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 618 tỷ đồng

Phối cảnh dự án Dự án HQC Bình Trưng Đông.

Địa ốc Hoàng Quân doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 618 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, Công ty cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC) đạt doanh thu hợp nhất đạt 618 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 52 tỷ đồng. Doanh thu từ bán bất động sản và hoạt động xây dựng tiếp tục đóng góp chủ yếu vào kết quả kinh doanh của Công ty.

Mùa lợi nhuận bất động sản

Tín dụng ngân hàng nhóm dưới tăng vọt: Mừng hay lo?

Tín dụng tăng trưởng tích cực, lãi suất giảm

HQC vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017 với kết quả doanh thu giảm 50%, xuống còn 204,15 tỷ đồng, trong khi giá vốn giảm sâu hơn đến 59% nên lợi nhuận gộp thu được hơn 74 tỷ đồng, giảm 20%.

Đáng chú ý phần chi phí cho nhân viên và chi phí dịch vụ mua ngoài giảm sâu nên tổng chi phí bán hàng giảm được 16 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong quý HQC ghi nhận hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi 14,7 tỷ đồng vào chi phí quản lý doanh nghiệp và đồng thời tiết giảm chi phí cho nhân viên, chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí khác nên tổng chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 24 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn 17 tỷ đồng.
Doanh thu của HQC bao gồm 174,3 tỷ đồng doanh thu từ bán bất động sản, chiếm 85% tổng doanh thu và giảm 200 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động xây dựng đạt hơn 19 tỷ đồng còn lại là doanh thu cung cấp dịch vụ và các loại khác. Lợi nhuận gộp của công ty toàn bộ đến từ kinh doanh bất động sản.

Riêng trong qúy III/2017, mặc dù doanh thu hợp nhất đạt 115 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ năm 2016 nhưng lợi nhuận hợp nhất sau thuế vẫn tương đương cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính của HQC tăng vọt lên 23,23 tỷ đồng tương ứng mức tăng gần gấp rưỡi trong khi chi phí lãi vay giảm sâu so với cùng kỳ nên dù doanh thu thuần sụt giảm nhưng quý III/2017 này Hoàng Quân vẫn đạt tăng trưởng nhẹ về lợi nhuận sau thuế lên mức 10,73 tỷ đồng

Giá vốn hàng bán trong kỳ 70 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ. Doanh thu từ bán bất động sản và hoạt động xây dựng tiếp tục đóng góp chủ yếu vào kết quả kinh doanh của công ty. Hàng tồn kho 922 tỷ đồng tăng 16% so với đầu kỳ. Trong kỳ Công ty đầu tư hàng loạt dự án mới nhưng hàng tồn kho cuối qúy III/2017 chỉ tăng nhẹ so với đầu kỳ trong khi đó số lượng sản phẩm đã bán ra cũng rất lớn với doanh thu dự kiến gần 3.100 tỷ đồng.

Về hoạt động đầu tư, HQC tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc nhà ở xã hội tại khu vực phía Nam, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng đầu tư sang các loại hình bất động sản thương mại như codotel, officetel, nhà xưởng, biệt thự nghỉ dưỡng… bên cạnh thế mạnh là nhà ở xã hội.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 doanh thu hợp nhất đạt 618 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 52 tỷ đồng. Với tiến độ xây dựng và kinh doanh các dự án khả quan như hiện nay, HQC đang tiến tới hoàn thành kế hoạch theo mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

PV.

Có thể bạn quan tâm