VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Địa ốc Hoàng Quân: Doanh thu đạt 516,4 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Lễ khỏi công HQC Tân Hương, một trong những công trình trọng điểm năm 2017 của Hoàng Quân. Ảnh HQC

Địa ốc Hoàng Quân: Doanh thu đạt 516,4 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 516,4 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 68 tỷ đồng. Lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 52,4 tỷ đồng. Lợi nhuận cổ phiếu đạt 123 đồng/cổ phiếu gấp 2,6 lần so với mức đạt được cả năm 2016.

Công ty Hoàng Quân đặt mục tiêu doanh thu 2.000 tỷ đồng

Trung tâm thương mại Long Hoa được đầu tư hơn 200 tỷ đồng

Giải mã dòng tiền chảy mạnh vào chứng khoán

Doanh thu của Hoàng Quân bao gồm 174,3 tỷ đồng doanh thu từ bán bất động sản, chiếm 85% tổng doanh thu và giảm 200 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động xây dựng đạt hơn 19 tỷ đồng còn lại là doanh thu cung cấp dịch vụ và các loại khác. Lợi nhuận gộp của công ty toàn bộ đến từ kinh doanh bất động sản.

Qúy II/2017, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt gần 17 tỷ đồng. Trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh lần lượt 68% và 61%, doanh thu giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 45,4 tỷ đồng gấp 4,1 lần cùng kỳ năm 2016.

Tính đến cuối tháng 6/2017, nợ dài hạn giảm mạnh 492,5 tỷ đồng so với đầu kỳ chỉ còn 356,8 tỷ đồng. Tổng tài sản 6.960,8 tỷ đồng tăng không đáng kể so với đầu kỳ, vốn chủ sở hữu 4.595,3 tỷ đồng tăng 14%. Hàng tồn kho 822 tỷ đồng tăng 3,4% so với đầu kỳ.

So với năm 2016, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời 6 tháng đầu năm 2017 đều đã có những cải thiện đáng kể. Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 10% gấp 5 lần tỷ lệ này của năm 2016. Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần 14%. Lũy kế 6 tháng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 70,3 tỷ đồng tương đương kết quả đạt được của cả năm 2016.

Mặc dù kết quả 6 tháng đầu năm chưa có đột biến nhưng đã cho thấy sự cải thiện đáng kể. Trong 6 tháng đầu năm 2017, HQC đã kết hợp cùng công ty kiểm toán Ernst &Young  thực hiện rà soát và đánh giá lại hoạt động của công ty trong nhiều lĩnh vực như: tài chính, tổ chức và điều hành, kiểm toán và kiểm soát nội bộ, năng lực công nghệ thông tin. Từ đó đề ra các giải pháp cơ cấu toàn diện công ty theo từng giai đoạn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện khả năng sinh lời. Năm 2017 sẽ là năm bản lề cho tiến trình tái cơ cấu, đổi mới mô hình hoạt động.

Trong thời gian sắp tới HQC dự kiến sẽ đẩy mạnh rà soát và xem xét thoái vốn các công ty hoạt động kém hiệu quả, đánh giá lại các dự án đầu tư, tiếp tục cơ cấu các khoản nợ, tập trung sử dụng nguồn vốn hiệu quả giảm thiểu rủi ro đầu tư.

Các dự án điển hình trong năm 2017 đang tập trung đầu tư như: HQC Hóc Môn, HQC Nha Trang, HOF-HQC Hồ Học Lãm, HQC Tân Hương, HQC Tây Ninh có khả năng tiêu thụ tốt. Các dự án đều đang được đẩy mạnh công tác thi công và bàn giao, đưa vào vận hành, sử dụng, tạo nguồn thu trong năm 2017.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM