“Gieo vốn” trên cao nguyên đá

Ngọc Quyết

(Taichinh) - (Tài chính) “Món cho vay nhỏ lẻ, có khi chỉ giá trị bằng  một bao phân đạm, địa hình đồi núi đi lại rất vất vả có những trường hợp cả ngày mới kiểm tra được một khách hàng, bất đồng ngôn ngữ, phương tiện đi lại nhanh hỏng…”, đó là tâm sự của Giám đốc Agribank chi nhánh Yên Minh (Hà Giang) Nguyễn Tiến Thỏa về sự khó khăn vất vả của những cán bộ ngân hàng Agribank đang hàng ngày “gieo vốn” trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn.

Cùng chuyên mục