VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hitachi cam kết mạnh mẽ với việc thay đổi định hướng đầu tư

Hitachi cam kết mạnh mẽ với việc thay đổi định hướng đầu tư

Tập đoàn Hitachi Data Systems (Hitachi) đang tiến hành cải cách cấu trúc bộ phận phát triển phần cứng hiện có lợi nhuận thấp, để nâng cao lợi nhuận hoạt động của Bộ phận kinh doanh hệ thống và ịch vụ lên tới 10%.

Thúc đẩy chuyển đổi số với điện toán đám mây

Giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và sự chuẩn bị của ngành Ngân hàng Việt Nam

Thương mại hóa kết quả của mô hình liên kết nghiên cứu khoa học

Ông Keiichi Shiotsuka, Phó chủ tịch cao cấp phụ trách Hệ thống và Dịch vụ của Hitachi, Ltd cho biết: Hitachi đang "đóng băng khoản đầu tư vào các model sản phẩm lưu trữ cao cấp và tiến hành cải cách cấu trúc bộ phận phát triển phần cứng hiện có lợi nhuận thấp, để nâng cao lợi nhuận hoạt động của Bộ phận kinh doanh hệ thống và ịch vụ lên tới 10%.

Theo quan điểm này, thì giải pháp lưu trữ cao cấp là hoạt động kinh doanh nền tảng có mức lợi nhuận thấp và là lĩnh vực có vấn đề. Do đó, Hitachi thu gọn giải pháp lưu trữ cao cấp và tập trung nhiều hơn vào các hoạt động cung cấp giải pháp lưu trữ dữ liệu internet of  things lumada của mình, trong đó bao gồm cả giải pháp phân tích dữ liệu Pentaho.

Điều này hàm ý nền tảng lưu trữ ảo hóa (VSP) đã được Công ty này nâng cấp và xem đây là sản phẩm cạnh tranh với các giải pháp khác trên thị trường và đang dần chuyển sang nền tảng thuần túy Flash. Nghĩa là, Hitachi sẽ tập trung hoạt động phát triển giải pháp lưu trữ của mình vào ổ Flash và giải pháp Quản lý lưu trữ dữ liệu lớn của internet vạn vật (IoT).

Được biết, đầu năm 2017, Hitachi đã giới thiệu một sản phẩm tủ lưu trữ thuần túy Flash một cách tách biệt với các nền tảng lưu trữ hiện tại của Công ty. Thực tế, Hitachi đã nhìn thấy tín hiệu báo hiệu đoạn kết của phần cứng tủ lưu trữ đơn khối. Đó vẫn chưa phải là đoạn kết thực sự của chúng, nhưng dường như đó là sự bắt đầu của giai đoạn kết thúc.

Ông Chris Drago, Giám đốc Truyền thông của Tập đoàn Hitachi Data Systems cho biết: Thời gian tới, Hitachi sẽ tập trung vào các sản phẩm máy chủ, thiết bị lưu trữ mà có khả năng hỗ trợ những dịch vụ cho IoT với khuynh hướng chuyển đổi để tập trung nhiều hơn vào hoạt động kinh doanh dịch vụ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM