Năm 2013, BAOVIET Bank hướng đến an toàn, hiệu quả để phát triển

KT (BAOVIET Bank)

(Taichinh) - (Tài chính) Sáng ngày 22/01/2013 tại Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ , Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, BAOVIET Bank đã tổ chức  thành công Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2013. Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các chi nhánh, trưởng các Phòng Ban của Hội sở chính và các đơn vị trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có sự tham dự của một số khách mời.

Cùng chuyên mục