VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Sabeco sẽ tiếp tục bán vốn nhà nước trong năm 2017

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Sabeco sẽ tiếp tục bán vốn nhà nước trong năm 2017

Năm 2017, Tổng Công ty Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) sẽ tiếp tục triển khai việc bán vốn nhà nước tại Sabeco theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công thương. Đây là thông tin được ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sabeco cho biết, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Sabeco, tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 18/4.

Sức ép lợi nhuận phía sau các thương vụ M&A

Chứng khoán hấp dẫn nhà đầu tư ngoại

10 mã cổ phiếu đóng góp tới gần 50% giá trị giao dịch toàn thị trường

Cổ phần hóa năm nay sẽ khác

Thúc đẩy nhanh niêm yết

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho thấy, tổng doanh thu năm 2016 của Sabeco đạt hơn 31.750 tỷ đồng (vượt 11% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.700 tỷ đồng (vượt 28% kế hoạch). Đây là một trong những năm Sabeco đạt mức lợi nhuận cao kỷ lục từ khi thành lập. Theo đó, Sabeco thực hiện chính sách cổ tức với mức chia là 30% cho cổ đông. Đồng thời, sử dụng nguồn quỹ lợi nhuận giữ lại cho đầu tư và phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, đại diện Sabeco cho hay, kế hoạch sản lượng bia tiêu thụ các loại của Sabeco đạt 1,703 tỷ lít, tăng 3,4% so với năm 2016. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 34.471 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 4.703 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 35%.

Theo Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm phụ trách Ban điều hành Sabeco Lê Hồng Xanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như trên là phù hợp với bối cảnh thị hiếu tiêu dùng có xu hướng chuyển sang ưa chuộng những sản phẩm cao cấp đặt ra một số thách thức không nhỏ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM