VIB tăng trưởng tín dụng 25% trong năm 2015

(Taichinh) -

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.


VIB tăng trưởng tín dụng 25% trong năm 2015VIB tăng trưởng tín dụng 25% trong năm 2015

Theo đó, 2015 là năm chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ và đạt nhiều thành tựu nổi bật. Nhiều hoạt động sáng tạo mới tiếp tục khẳng định sự vượt trội và tạo dấu ấn khác biệt của VIB trên thị trường.

Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất trước kiểm toán năm 2015, lợi nhuận năm 2015 trước dự phòng của ngân hàng đạt 1.162 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 655 tỷ đồng, đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao từ đầu năm.

Tổng dư nợ tín dụng đạt xấp xỉ 56.000 tỷ, trong đó dư nợ cho vay đạt 47.777 tỷ.Tăng trưởng tín dụng đạt 25%. Tổng tài sản đạt 84.412 tỷ đồng tăng 5% so với năm 2014.

Tỷ lệ nợ xấu giảm chỉ còn 2,07%, thấp hơn nhiều mục tiêu dưới 3% của Ngân hàng Nhà nước. Chi phí dự phòng theo đó giảm mạnh. Kết quả này cũng phản ánh đúng chính sách loại bỏ nợ xấu và trích lập dự phòng cao từ nhiều năm trước và đưa mức nợ xấu và dự phòng về mức thông thường, bắt đầu một thời kỳ ổn định và tăng trưởng của VIB.

Chi phí dự phòng của VIB năm qua cũng giảm mạnh, phản ánh đúng chính sách loại bỏ nợ xấu và trích lập dự phòng cao từ nhiều năm trước và đưa mức nợ xấu và dự phòng về mức thông thường, bắt đầu một thời kỳ ổn định và tăng trưởng của VIB.

Kết thúc năm 2014, ngân hàng có tổng vốn chủ sở hữu là 8.644 tỷ đồng và vốn điều lệ 4.845 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt mức 18%, là một trong ít những ngân hàng có chất lượng vốn chủ sở hữu tốt với hệ số an toàn vốn cao nhất thị trường.

Lãnh đạo VIB chia sẻ, cấu trúc vốn và lợi nhuận hiện tại cũng đã cho phép mang lại lợi ích tối ưu cho cổ đông của ngân hàng, trong năm VIB đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt 9% và chia cổ phiếu thưởng 14% cho các cổ đông hiện hữu.

Trong số 10 ngân hàng được chọn để triển khai thí điểm chuẩn mực quản trị quốc tế Basel II, VIB là ngân hàng có mức độ sẵn sàng cao nhất với hệ số an toàn vốn theo chuẩn Basel II theo ước tính gần nhất có thể đạt 13% và hệ thống công nghệ cho Basel II đã sẵn sàng vận hành.

Cũng theo lãnh đạo ngân hàng này, năm 2016, chiến lược của VIB sẽ tiếp tục xoay quanh 3 trụ cột chính là Tăng trưởng - Quản trị rủi ro – Quản trị hiệu quả, tiếp tục theo đuổi các mô hình quản trị và vận hành theo chuẩn mực quốc tế với mục tiêu trở thành ngân hàng sáng tạo và hướng tới khách hàng nhất Việt Nam.

Thanh Sơn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục