TienPhong Bank) đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ theo đề án đã được ĐHĐCĐ thông qua, theo đó vốn điều lệ của TienPhong Bank sẽ tăng từ 3.000 tỷ đồng lên 5.550 tỷ đồng. TienPhong Bank cho biết các cổ đông hiện đã nộp đủ tiền và sẽ hoàn tất đợt tăng vốn này trước 31/12/2012."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

 TienPhong Bank tăng vốn điều lệ lên 5.550 tỷ đồng

TienPhong Bank tăng vốn điều lệ lên 5.550 tỷ đồng

(Tài chính) Ngày 25/12/2012, Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TienPhong Bank) đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ theo đề án đã được ĐHĐCĐ thông qua, theo đó vốn điều lệ của TienPhong Bank sẽ tăng từ 3.000 tỷ đồng lên 5.550 tỷ đồng. TienPhong Bank cho biết các cổ đông hiện đã nộp đủ tiền và sẽ hoàn tất đợt tăng vốn này trước 31/12/2012.

Nhà đầu tư và danh sách nhà đầu tư tăng vốn được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn, đảm bảo là các cổ đông có tiềm lực tài chính mạnh, mong muốn gắn bó với ngân hàng.

Trước đó, ngày 17/12/2012, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản số 8331/NHNN-TTGSNH về việc chấp thuận cho TienPhong Bank tăng vốn điều lệ theo phương án đã đệ trình.

Ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TienPhong Bank cho biết: “Mặc dù tái cơ cấu và hoạt động trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế nhưng ngân hàng đã kinh doanh ổn định và có lãi. Cổ đông ngân hàng đã tin tưởng và đồng thuận tăng vốn giúp TienPhong Bank có nguồn lực vững chắc để phát triển”.

Đợt tăng vốn này là bước quan trọng cuối cùng để khẳng định đề án tái cơ cấu toàn bộ hoạt động của TienPhong Bank, khởi động từ sau ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 04/2012, đã thành công toàn diện. Đến nay, TienPhong Bank đã hoàn tất việc cải tổ cơ cấu tổ chức, thu hút được nhiều nhân tài nắm giữ các vị trí chủ chốt, đã áp dụng cơ chế quản trị điều hành hiện đại, với hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro được xây dựng theo các chuẩn mực quốc tế. Các chỉ số hoạt động 6 tháng cuối năm 2012 của TienPhong Bank đều được cải thiện, huy động vốn tăng 28% so với đầu năm, nợ xấu ở mức  dưới 5%. Dư nợ của TienPhong Bank trong những lĩnh vực nhiều rủi ro như bất động sản, chứng khoán rất thấp, chỉ khoảng 4% tổng dư nợ. Tăng trưởng tín dụng của TienPhong Bank trong năm 2012 có thể đạt trên 15% - khá cao so với tốc độ tăng trưởng tín dụng khoảng 5% của cả ngành ngân hàng.

Với nguồn vốn tăng thêm, TienPhong Bank sẽ đẩy mạnh nâng cao hạ tầng công nghệ, mở rộng mạng lưới, kênh phân phối và đặc biệt đầu tư phát triển theo chiều sâu các sản phẩm dịch vụ mới là lợi thế riêng có của TienPhong Bank như kinh doanh vàng và tham gia ổn định thị trường vàng; phục vụ doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ; gia tăng các tiện ích ngân hàng trực tuyến dựa trên nền tảng công nghệ cao…

“Chúng tôi sẽ thực hiện các kế hoạch chiến lược về giải pháp kinh doanh, thu hút nhân tài, nâng cao sức mạnh thương hiệu để mang lại những giá trị mới cho khách hàng và cổ đông của Ngân hàng” - Ông Hưng khẳng định.
Có thể bạn quan tâm