Mở rộng quản lý hải quan tự động tại cảng biển, cảng hàng không

Mở rộng quản lý hải quan tự động tại cảng biển, cảng hàng không

Hải quan TP. Hồ Chí Minh là đơn vị đầu tiên tại phía Nam được Tổng cục Hải quan chọn thí điểm thực hiện Đề án “Quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không”. Dự kiến, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai thực hiện từ ngày 01/01/2018.

Thu ngân sách nhà nước đạt 88,9% dự toán năm 2017

Thu ngân sách nhà nước đạt 88,9% dự toán năm 2017

Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế 11 tháng năm 2017 đạt 1.077,3 nghìn tỷ đồng, bằng 88,9% dự toán năm, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Hải quan TP. Hà Nội thu ngân sách đạt trên 95% dự toán

Hải quan TP. Hà Nội thu ngân sách đạt trên 95% dự toán

Tính đến ngày 3/12/2017, Hải quan TP. Hà Nội đã thu nộp ngân sách nhà nước 19.665 tỷ đồng, bằng 95,23% dự toán. Dự kiến, đến hết tháng 12/2017,  Cục Hải quan TP. Hà Nội sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu dự toán do Bộ Tài chính giao (20.650 tỷ đồng).