VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

10 sự kiện công tác thuế năm 2019

Năm 2019 với ý nghĩa là năm bản lề triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, cũng là năm trọng tâm thực hiện Kế hoạch cải cách hệ thống thuế theo Chiến lược cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế đến 2020, công tác thuế đã đạt được những kết quả quan trọng, Tạp chí Tài chính giới thiệu 10 sự kiện công tác thuế năm 2019.

Nhận thức của người tiêu dùng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc nộp thuế

Về ưu đãi thuế khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Cải cách chính sách thuế góp phần thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế

Năm 2020, tập trung thanh tra, kiểm tra, chống thất thu và giảm tỷ lệ nợ thuế

10 sự kiện công tác thuế năm 2019 - Ảnh 1
10 sự kiện công tác thuế năm 2019 - Ảnh 2
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM