VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
10,5 triệu USD viện trợ phát triển giao thông xanh TP. Hồ Chí Minh

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam ký kết Hiệp định viện trợ cho Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Phát triển giao thông xanh TP. Hồ Chí Minh”.

10,5 triệu USD viện trợ phát triển giao thông xanh TP. Hồ Chí Minh

Ngày 15/01/2020, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam ký kết Hiệp định viện trợ cho Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Phát triển giao thông xanh TP. Hồ Chí Minh” với tổng giá trị viện trợ không hoàn lại trị giá 10,5 triệu USD.

Ngành Tài chính chủ động nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Hiệu quả trong công tác quản lý thu và chống thất thu ngân sách nhà nước

EU mong muốn phát triển hợp tác với Bộ Tài chính Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác Việt Nam - Thụy Điển

Chứng kiến Lễ ký có ông Ivo Sieber, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam; ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố và lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Tài chính.

Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Phát triển giao thông xanh TP. Hồ Chí Minh” có tổng mức đầu tư là 10,7 triệu USD, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Cục kinh tế liên bang Thụy Sĩ (SECO) ủy thác cho WB trị giá là 10,5 triệu USD và vốn đối ứng là 202 nghìn USD do ngân sách TP. Hồ Chí Minh bố trí. Cơ quan chủ quản của Dự án là Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh; Cơ quan thực hiện - chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Đây là dự án bổ sung cho dự án Phát triển Giao thông xanh TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Dự án còn giúp cải thiện chất lượng và hiệu quả của hệ thống giao thông công cộng dọc theo hành lang ưu tiên cao ở TP. Hồ Chí Minh.

Được biết, Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Phát triển giao thông xanh TP. Hồ Chí Minh” gồm 03 hợp phần, cụ thể:

Một là, phát triển đô thị tích hợp theo định hướng giao thông công cộng (TOD), trong đó giao thông được tích hợp với sử dụng đất và thiết kế đô thị; xây dựng các cơ chế hợp tác công tư (PPP) và cơ chế nắm bắt giá trị sử dụng đất (Value Capture).

Hai là, quy hoạch giao thông để tăng cường kết nối, hỗ trợ tích hợp hệ thống BRT với các loại hình vận tải khác, cũng như khả năng kết nối của giao thông không động cơ để có giải pháp kết nối đến tận/từ các trạm BRT.

Ba là, tăng cường năng lực quản lý dự án cho các đơn vị trong việc thực hiện dự án chính cũng như các hoạt động trong khuôn khổ khoản tài trợ bổ sung; và năng lực quản lý của các cơ quan chức năng liên quan bao gồm Ban Quản lý dự án (chủ đầu tư), Sở Giao thông Vận tải, Sở Quy hoạch kiến trúc và Trung tâm Quản lý hệ thống giao thông công cộng TP. Hồ Chí Minh.

SECO trực thuộc Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Thụy Sỹ (EAER). Chiến lược hợp tác phát triển của SECO tại Việt Nam là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững để cải thiện đời sống người dân.

Từ năm 2008 tới nay, SECO ủy thác qua WB quản lý tổng số tiền viện trợ không hoàn lại lên tới hơn 150 triệu USD để thực hiện các chương trình, dự án tại Việt Nam. Lĩnh vực tài trợ tập trung chủ yếu vào quản lý tài chính công, phát triển đô thị bền vững, ứng phó chống biến đối khí hậu, bảo vệ môi trường.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM