VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
2 tháng đầu năm, thu ngân sách của ngành Thuế đạt 18,3% dự toán

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

2 tháng đầu năm, thu ngân sách của ngành Thuế đạt 18,3% dự toán

Số thu ngân sách nhà nước do ngành Thuế quản lý đã đạt hơn 213 nghìn tỷ đồng, đạt 18,3% dự toán. Số thu này đạt khá cả về tiến độ và tốc độ.

Tổng cục Thuế giải đáp vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2018

Tổng cục Thuế: Hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2018

Tăng cường thanh toán điện tử giải pháp chống thất thu thuế

23 ngân hàng tham gia thu thuế điện tử 24/7

Thu ngân sách 2 tháng đạt khá cả về tiến độ và tốc độ

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, kết quả thu ngân sách tháng 2/2019 ước đạt 74.000 tỷ đồng, đạt 6,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 119,3% so với cùng kỳ năm 2018. Như vậy, lũy kế thu 2 tháng đầu năm 2019 của ngành Thuế đã đạt 213,5 nghìn tỷ đồng (đạt 18,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 118,7% so với cùng kỳ năm 2018).

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 8.689 tỷ đồng (bằng 19,5% so với dự toán); thu nội địa ước đạt 204,8 nghìn tỷ đồng (bằng 18,2% so với dự toán pháp lệnh). Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 172 nghìn tỷ đồng (bằng 18,1% so với dự toán pháp lệnh).

Theo nhận định của Tổng cục Thuế, thu ngân sách 2 tháng đạt khá cả về tiến độ và tốc độ chủ yếu do trong tháng 2/2019 phát sinh khoản thu từ chênh lệch thu chi của Ngân hàng nhà nước là 5.918 tỷ đồng.

So với dự toán, có 9/18 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 18%), trong đó một số khoản thu lớn như: khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 18,4%; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 19,8%; thuế thu nhập cá nhân đạt 18,3%...

Nếu so với cùng kỳ, hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng thu khá. Chỉ còn 3/18 khoản thu, sắc thuế nhỏ thu thấp hơn cùng kỳ là: tiền thuê đất, thuế sử dụng đất nông, thu tiền bán nhà.

Theo thống kê, với kết quả thu ngân sách nhà nước này, số thu ngân sách trung ương lũy kế 2 tháng năm 2019 ước đạt 96 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách địa phương ước đạt 117,5 nghìn tỷ đồng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2019

Theo Tổng cục Thuế, để có kết quả như vậy, trong tháng 3/2019, Lãnh đạo Tổng cục Thuế và các đơn vị đã tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính.

Cơ quan Thuế các cấp đã liên tục theo dõi, cập nhật kịp thời tình hình hoạt động của các doanh nghiệp. Trong tháng 2/2019, toàn quốc có 5.442 doanh nghiệp thành lập mới; 3.623 doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh; 2.604 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh; 2.252 doanh nghiệp khôi phục kinh doanh.
Lũy kế 2 tháng đầu năm 2019, toàn quốc có 15.583 doanh nghiệp thành lập mới; 14.024 doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh; 13.152 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh; 7.832 doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh.

Toàn ngành Thuế đã liên tục đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước 2 tháng, trong đó tập trung vào các khoản thu ngân sách trung ương (dầu thô, khí thiên nhiên, lợi nhuận còn lại và cổ tức được chia, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tiền sử dụng đất trung ương, phí & lệ phí thuộc ngân sách trung ương…).

Thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục theo dõi việc thực hiện kế hoạch thu ngân sách, kịp thời báo cáo kết quả đạt được và đề xuất các giải pháp. Đồng thời xây dựng chương trình công tác địa phương để chỉ đạo, điều hành thu ngân sách nhà nước năm 2019.

Tổng cục Thuế cũng sẽ rà soát toàn bộ kết quả thực hiện 3 tháng đối với một số khoản thu ngân sách trung ương và đôn đốc thu nộp các khoản thu cổ tức và lợi nhuận còn lại chi tiết đối với từng doanh nghiệp. Các khoản thu như thu chênh lệch thu chi ngân hàng, thu dầu thô, khí thiên nhiên, thu tiền sử dụng đất của Bộ Quốc phòng và các cơ quan trung ương, một số khoản phí, lệ phí… cũng sẽ được đôn đốc.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 được giao. Đôn đốc việc nộp vào ngân sách nhà nước đối với số thuế truy thu.

Đặc biệt, cơ quan thuế sẽ theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện đôn đốc và cưỡng chế nợ, công khai thông tin nợ thuế đối với danh sách doanh nghiệp nợ thuế Tổng cục Thuế đã thông báo.

Tổng cục Thuế sẽ đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ thu nợ đã giao cho các địa phương; tổng hợp danh sách doanh nghiệp nợ thuế không có khả năng thu hồi để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý. Đồng thời, phục vụ công tác xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ thuế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM