VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
2 tháng đầu năm, thu ngân sách đạt gần 246,5 nghìn tỷ đồng

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 2/2019 ước đạt 84,8 nghìn tỷ đồng. Nguồn: internet

2 tháng đầu năm, thu ngân sách đạt gần 246,5 nghìn tỷ đồng

Thông tin trên được Bộ Tài chính cho biết tại Báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 02/2019 và chương trình công tác tháng 03/2019 của Bộ.

Siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước, bảo đảm chi tiết kiệm, hiệu quả

Tái cấu trúc chi ngân sách nhà nước hướng đến phát triển nhanh, bền vững

Đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu ngân sách

Nghiêm cấm thực hiện các khoản chi ngân sách nhà nước ngoài dự toán

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 2/2019 ước đạt 84,8 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 2 tháng đầu năm đạt gần 246,5 nghìn tỷ đồng, bằng 17,5% dự toán năm, tăng 18,2% so cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu nội địa trong tháng 2/2019 ước đạt 69,5 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng đạt gần 204,8 nghìn tỷ đồng, bằng 17,4% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018; Thu từ dầu thô ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng đạt gần 8,7 nghìn tỷ đồng, bằng 19,5% dự toán, giảm 1,7% so cùng kỳ năm 2018;Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 2/2019 ước đạt 17,7 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 2 tháng đạt 51,5 nghìn tỷ đồng, bằng 17,1% dự toán, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Về chi ngân sách, tổng chi cân đối NSNN tháng 2/2019 ước đạt 103,2 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 2 tháng đầu năm đạt khoảng 195,4 nghìn tỷ đồng, bằng 12% dự toán, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2019, các nhiệm vụ chi ngân sách đã được đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội.

Bước sang tháng 3/2019, Bộ Tài chính tiếp tục tổ chức điều hành ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt và thực tế phát sinh; Tiếp tục tổng hợp, báo cáo kết quả phân bổ, giao dự toán NSNN năm 2019 của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thực hiện thu, chi ngân sách năm 2018, Bộ Tài chính xác định phương án thưởng vượt dự toán thu, đầu tư trở lại, bù giảm thu ngân sách địa phương... và rà soát 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2018 để thực hiện chi cải cách tiền lương.

Bộ Tài chính giao Kho bạc Nhà nước phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các đơn vị trong Bộ Tài chính chuẩn bị cho công tác quyết toán NSNN 2017 trong tháng 3/2019. Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thu NSNN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu tăng thu; tăng cường đôn đốc công tác quản lý nợ thuế, thu hồi theo đơn vị và thực hiện kiểm tra công tác quản lý nợ thuế tại các Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh, thành phố...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM