VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
4 tháng đầu năm thu ngân sách nhà nước đạt 517,87 nghìn tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

4 tháng đầu năm thu ngân sách nhà nước đạt 517,87 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình thực hiện dự toán và công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, việc cân đối ngân sách đã đáp ứng được mục tiêu đã đề ra và tăng so với cùng kỳ năm 2018.

[Infographics] Số liệu thu ngân sách nhà nước tháng 3/2019

Xử lý vướng mắc trong phối hợp thu ngân sách nhà nước

Tổng cục Thuế: Quý I/2019, thu ngân sách nhà nước đạt 307.700 tỷ đồng

Thu ngân sách trên 115,244 tỷ đồng từ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại

Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện thu cân đối ngân sách nhà nước trong tháng 4 ước đạt 133,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 4 tháng đầu năm 2019 đạt 517,87 nghìn tỷ đồng, bằng 36,7% dự toán, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu nội địa, tháng 4 ước đạt 111,6 nghìn tỷ đồng không kể khoản thu hồi vốn nhà nước đầu tư tại các tổ chức kinh tế, thì tăng gần 26 nghìn tỷ đồng so với tháng trước. Luỹ kế thu 4 tháng đạt 424,96 nghìn tỷ đồng, bằng 36,2% dự toán, tăng 14% so cùng kỳ năm 2018 (cùng kỳ năm 2018 đạt 33,9% dự toán, tăng 16%).

Thu từ dầu thô, tháng 4 ước đạt 4,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng thu ước đạt 18,29 nghìn tỷ đồng, bằng 41% dự toán, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2018. Giá dầu thô thanh toán bình quân đạt 65 USD/thùng (bằng giá dự toán), bằng 94,5% so với cùng kỳ năm 2018; sản lượng ước đạt 3,9 triệu tấn, bằng 37,3% kế hoạch, bằng 98,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, tháng 4 ước đạt 17,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 4 tháng đạt ước đạt 73,9 nghìn tỷ đồng, bằng 39,1% dự toán, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2018, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 111,6 nghìn tỷ đồng, bằng 37,1% dự toán, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2018; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 37,7 nghìn tỷ đồng, bằng 33,9% dự toán.

Về chi ngân sách nhà nước, tháng 4 ước đạt 114,2 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 4 tháng đạt 429,8 nghìn tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 68,5 nghìn tỷ đồng, bằng 16% dự toán[1], tăng 5,4%; chi trả nợ lãi đạt 39,69 nghìn tỷ đồng, bằng 31,8% dự toán, giảm 4,9%; chi thường xuyên đạt 319,68 nghìn tỷ đồng, bằng 32% dự toán, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngoài ra, trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019, Bộ Tài chính đã phát hành được 82 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (chưa bao gồm 7 nghìn tỷ đồng phát hành nhận nợ với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo Nghị quyết của Quốc hội) với kỳ hạn bình quân là 12,51 năm, lãi suất bình quân là 4,92%/năm.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước cũng đã tổ chức 03 phiên đấu thầu trái phiếu, kết quả huy động được 7.451 tỷ đồng. Lũy kế đến thời điểm 26/4/2019, tổng khối lượng huy động đạt 83.919,5 tỷ đồng, đạt 27,34% kế hoạch được giao.

Theo Bộ Tài chính, việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM