VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
8 nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2019 của KBNN Thừa Thiên - Huế

KBNN Thừa Thiên Huế thực hiện tốt công tác kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ tại từng đơn vị KBNN theo đúng quy định chế độ kế toán.

8 nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2019 của KBNN Thừa Thiên - Huế

Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong quý II/2019.

Ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2019

Kho bạc Nhà nước huy động 2.820 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Kho bạc Nhà nước huy động được 60.448,5 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Một trong những nhiệm vụ đầu tiên Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thừa Thiên - Huế đặt mục tiêu làm tốt trong quý II/2019 là tập trung nguồn thu và kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) chặt chẽ, hiệu quả.

Theo đó, KBNN Thừa Thiên - Huế tiếp tục phối hợp với cơ quan thuế, hải quan tăng cường công tác thu, phối hợp với các ngân hàng thương mại thực hiện có hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế tập trung nhanh các nguồn thu vào NSNN. Đồng thời, nâng cao chất lượng kiểm soát chi NSNN, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính trong lĩnh vực quản lý và kiểm soát chi NSNN.

Thứ hai, thực hiện tốt công tác kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ tại từng đơn vị KBNN theo đúng quy định chế độ kế toán.

Thứ ba, triển khai đảm bảo chấp hành nghiêm chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức, tổ chức hạch toán kế toán, thông tin báo cáo và quyết toán kịp thời, đúng thời gian theo quy định chung.

Thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức để công chức dễ tiếp cận học tập và nghiên cứu các đề án chính sách, cải cách hành chính của KBNN.

Thứ năm, tập trung hoàn thiện các quy định đảm bảo an ninh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng truyền thông, cơ sở dữ liệu, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Thứ sáu, tiếp tục triển khai công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo phương án và kế hoạch được duyệt. Đồng thời, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ và năng lực công tác cho đội ngũ công chức.

Thứ bảy, thực hiện theo đúng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tăng cường công tác phúc tra, xử lý dứt điểm các tồn tại, sai sót sau thanh tra, kiểm tra. Triển khai thực hiện thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch đã phê duyệt và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ.

Thứ tám, tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình một giao dịch viên; tập trung cải cách, đơn giản hóa các thủ tục thu, chi NSNN thuộc lĩnh vực KBNN; đẩy mạnh triển khai các đề án để thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM