VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

8 tháng giải ngân hơn 1,9 tỷ USD

Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết tháng 8, Bộ đã đàm phán và ký kết 19 hiệp định vay nợ, viện trợ với tổng trị giá cam kết của các hiệp định đã ký đạt 2.022,2 triệu USD.

Các khoản vay nợ, viện trợ đã góp phần bổ sung nguồn vốn phục vụ các mục tiêu tăng trưởng và phục hồi kinh tế. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đang tích cực đàm phán các hiệp định vay ưu đãi và vay thương mại để cho vay lại đối với các dự án đầu tư quan trọng (đã ký kết 2 Hiệp định vay ưu đãi với tổng trị giá là 225 triệu USD bao gồm vay Israel và vay Hiệp định khung với Ngân hàng Đầu tư Châu Âu).

Tổng trị giá giải ngân trong tháng 8-2012 là 61,6 triệu USD, luỹ kế giải ngân đến hết tháng 8-2012 là 1.925,08 triệu USD, đạt gần 42% kế hoạch năm (4.530 triệu USD).

Bộ Tài chính cho biết, việc giải ngân được thực hiện kịp thời, đúng theo các quy định của các hiệp định vay, hợp đồng uỷ quyền cho vay lại đã ký.

Tổng trị giá trả nợ trong tháng 8-2012 là 19,3 triệu USD tương đương với gần 403 tỷ đồng; Luỹ kế đến tháng 8-2012 là 866,5 triệu USD tương đương với 18 nghìn tỷ đồng.

Cùng với đẩy nhanh công tác giải ngân các khoản vay nợ, viện trợ, trong tháng 8, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều công tác trọng tâm nổi bật về hợp tác quốc tế. Bộ Tài chính đã cập nhật ma trận tái cấu trúc doanh nghiệp để làm cơ sở vận động tài trợ kỹ thuật của nước ngoài; tổ chức làm việc với đoàn chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB) để trao đổi về Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện chiến lược tài chính 2011-2020 và Đề án tái cấu trúc DNNN. Trong khoảng giữa tháng 9 WB sẽ có phản hồi về kế hoạch trợ giúp Bộ Tài chính về hai vấn đề trên đây.

Ngoài ra, Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục triển khai đàm phán TPP và chuẩn bị đàm phán FTA Việt Nam- EU, FTA Việt Nam với 4 nước đối tác Bắc Âu; FTA Việt nam-Hàn Quốc; xây dựng phương án đàm phán hàng hoá môi trường trong khuôn khổ APEC; tiếp tục rà soát chính sách thương mại theo nghĩa vụ thành viên WTO...

Theo Báo Hải quan

Có thể bạn quan tâm