Cải cách, hiện đại hóa Hải quan: Vào chặng nước rút

Cải cách, hiện đại hóa Hải quan: Vào chặng nước rút
(TCTC Online) Quyết liệt cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan - đó chính là một trong những công việc trọng tâm hiện nay của ngành Hải quan. Theo đó từ nay đến hết năm 2010, ngành Hải quan tiếp tục tập trung thực hiện hàng loạt biện pháp cải cách hành chính, hiện đại hóa theo lộ trình đã đề ra cho 2 năm 2009-2010.

Người gửi tiền đã có lãi suất thực dương

Người gửi tiền đã có lãi suất thực dương
Với tốc độ tăng giá tiêu dùng như tháng 9 thì chỉ cần mức lãi suất hiện nay khoảng 1,4%/tháng người gửi tiền đã được lãi suất thực dương trong các kỳ hạn ngắn. Theo công bố của ông Hồ Hữu Hạnh - Giám đốc NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, sau khi có 3 quyết định mới liên quan đến điều hành chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam thì lãi suất huy động bình quân của các NHTM trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã giảm xuống còn 17,4-18,7%/năm (trước kia là 17,8-19%/năm). Tính đến ngày 30/9/2008, tổng huy động vốn của 16 NHTM đạt gần 272.000 tỷ đồng (tăng 23% so với đầu năm), cho vay đạt trên 192.000 tỷ đồng (tăng 9,7% so với đầu năm). Từ tháng 5/2008 đến nay các NHTM liên tục điều chỉnh giảm sử dụng vốn trên thị trường liên ngân hàng.

“Trong khó khăn, Việt Nam vẫn có những thuận lợi”

“Trong khó khăn, Việt Nam vẫn có những thuận lợi”
Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ đang lan rộng. Thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo; giá vàng, giá dầu biến động mạnh… Trong nước, tâm lý nhiều nhà đầu tư bất ổn, thị trường chứng khoán cũng liên tục sụt giảm.

Rà soát các dòng vốn, bám sát diễn biến khủng hoảng

Rà soát các dòng vốn, bám sát diễn biến khủng hoảng
Nhằm hạn chế những tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ, Thủ tướng chỉ đạo rà soát ngay nhiều dòng vốn có thể ảnh hưởng. Sau khi chủ trì cuộc họp để nghe các cơ quan chức năng và các chuyên gia báo cáo, đánh giá những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ đối với nền kinh tế Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã có một số kết luận định hướng các biện pháp triển khai trong thời gian tới.

Rà soát các dòng vốn, bám sát diễn biến khủng hoảng

Rà soát các dòng vốn, bám sát diễn biến khủng hoảng
Nhằm hạn chế những tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ, Thủ tướng chỉ đạo rà soát ngay nhiều dòng vốn có thể ảnh hưởng. Sau khi chủ trì cuộc họp để nghe các cơ quan chức năng và các chuyên gia báo cáo, đánh giá những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ đối với nền kinh tế Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã có một số kết luận định hướng các biện pháp triển khai trong thời gian tới.

“Trong khó khăn, Việt Nam vẫn có những thuận lợi”

“Trong khó khăn, Việt Nam vẫn có những thuận lợi”
Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ đang lan rộng. Thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo; giá vàng, giá dầu biến động mạnh… Trong nước, tâm lý nhiều nhà đầu tư bất ổn, thị trường chứng khoán cũng liên tục sụt giảm.