Đẩy mạnh thanh toán điện tử khu vực dịch vụ hành chính công

Đẩy mạnh thanh toán điện tử khu vực dịch vụ hành chính công
Ngày 30/12/2016, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2545/QĐ-Ttg về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, Đề án nêu rõ, sẽ đẩy mạnh thanh toán điện tử trong khu vực Chính phủ, dịch vụ hành chính công.

Chủ động đáp ứng các yêu cầu cấp bách trong mọi tình huống

Chủ động đáp ứng các yêu cầu cấp bách trong mọi tình huống

Năm 2016, mặc dù kinh tế đất nước gặp rất nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia (DTQG); toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Kiểm soát chặt chẽ dự toán chi Ngân sách Nhà nước

Kiểm soát chặt chẽ dự toán chi Ngân sách Nhà nước
Tại Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, Chính phủ giao Bộ Tài chính thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về điều hành tài chính-ngân sách như: Hoàn thành kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách nhân rộng khoán xe công...

Tạo "cú huých" mới trong thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Tạo "cú huých" mới trong thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Tiếp tục rà soát các văn bản pháp lý về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, đặc biệt là 73 nhóm tại Danh mục ban hành... là một nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Phiên họp thứ nhất của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.

Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi đạt gần 89% dự toán

Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi đạt gần 89% dự toán

Kho bạc Nhà nước cho biết, tính đến ngày 31/12/2016, hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi đạt 741.386 tỷ đồng, bằng 88,6% dự toán chi thường xuyên năm 2016. Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 28.762 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 42 tỷ đồng.

Hạch toán kịp thời, điều tiết chính xác các khoản thu

Hạch toán kịp thời, điều tiết chính xác các khoản thu

Có thể nói, khép lại năm 2016, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác như thu - chi ngân sách nhà nước, giải ngân vốn xây dựng cơ bản, cải cách hành chính… Đây là động lực quan trọng để Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2017.

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành công tác khóa sổ quyết toán năm 2016

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành công tác khóa sổ quyết toán năm 2016

Bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cao Bằng cho biết, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng đã hoàn thành công tác khóa sổ quyết toán năm 2016. Kết quả này có được là do Kho bạc Nhà nước Cao Bằng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng công tác khóa sổ quyết toán từ tháng 11/2016.