Vị thế ASEAN hướng tới Hội nghị cấp cao G20 Seoul

Vị thế ASEAN hướng tới Hội nghị cấp cao G20 Seoul
Trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Chiến lược và tài chính Hàn Quốc, ngày 20/8/2010, tại trụ sở Bộ Tài chính đã diễn ra Hội thảo “Vị thế ASEAN hướng tới Hội nghị cấp cao G20 Seoul” do Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Xuân Hà và Thứ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc Je – Yoon Shin đồng chủ trì.

Thúc đẩy xuất khẩu 6 tháng cuối năm

Thúc đẩy xuất khẩu 6 tháng cuối năm
Dù hoạt động xuất khẩu đã tăng tốc mạnh trong nửa đầu năm, nhìn về 6 tháng cuối năm 2010 và những năm tiếp theo, vẫn có thể thấy không ít khó khăn cùng hàng loạt rào cản…

Giá USD khó “leo dốc”

Giá USD khó “leo dốc”
Giá USD ngoài thị trường tự do tăng vượt mức trần cùng áp lực nhập siêu những tháng cuối năm khiến người dân và doanh nghiệp lo tỷ giá sẽ “leo dốc”, nhưng các chuyên gia lại dự báo khó xảy ra biến động mạnh.

Đối thoại Việt Nam – Hàn Quốc về chính sách tài chính hậu khủng hoảng

Đối thoại Việt Nam – Hàn Quốc về chính sách tài chính hậu khủng hoảng
TCTC Online - Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính và Chiến lược Hàn Quốc, Chương trình đối thoại chính sách Việt Nam – Hàn Quốc với chủ đề: “Chính sách tài chính hậu khủng hoảng và chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài” đã được tổ chức ngày 21/7/2010 tại KS. Melia, Hà Nội

Bài học từ kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội

Bài học từ kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội
Đó chính là các bài học về đổi mới tư duy phát triển trong quá trình hội nhập; về phát triển bền vững; về nâng cao chất lượng công tác dự báo, thông tin kinh tế tham mưu công tác điều hành nền kinh tế ở các ngành, các cấp; về hình thành cơ chế thị trường đầy đủ, khơi dậy toàn bộ các nguồn lực phát triển trong nước và thu hút nguồn vốn nước ngoài và về điều hành và hiệu lực của bộ máy điều hành.

Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh cải tạo chung cư cũ

Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh cải tạo chung cư cũ
TCTC Online - Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa có văn bản gửi Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, trong đó yêu cầu tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản trong 6 tháng cuối năm nay.