Nhiều khả năng sẽ giảm bội chi ngân sách

Nhiều khả năng sẽ giảm bội chi ngân sách
Mặc dù còn phải gần 3 tháng nữa mới kết thúc năm 2010, nhưng theo tính toán của Chính phủ, mức bội chi năm 2010 chỉ vào khoảng 5,95% GDP tức là giảm được 0,25% so với kế hoạch và giảm 0,95% so với năm 2009.

Ngành Hải quan: Đầu tư toàn diện cho công tác kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu

Ngành Hải quan: Đầu tư toàn diện cho công tác kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Hải quan là chống buôn lậu, chống gian lận thương mạ, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu. Trong những năm qua, bằng những nỗ lực, lòng quyết tâm cao độ ngành đã phát hiện, ngăn chặn thành công nhiều vụ buôn lậu lớn, hàng hóa vi phạm có trị giá cao. Tuy nhiên, để công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại đạt hiệu quả, thì việc đầu tư trang thiết bị là nhiệm vụ trọng tâm của ngành hướng đến.

Xử lý xe ô tô ngoại giao vi phạm về chuyển nhượng

Xử lý xe ô tô ngoại giao vi phạm về chuyển nhượng
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa giao Bộ Tài chính chủ trì sớm ban hành Quy chế phối hợp về quản lý xe ô tô, mô tô của các đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao.

Quy định mới về việc sử dụng hóa đơn do doanh nghiệp tự in

Quy định mới về việc sử dụng hóa đơn do doanh nghiệp tự in
Tổ chức, cá nhân đã mua hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành hoặc doanh nghiệp đã tự in nhưng đến ngày 31/12/2010 chưa sử dụng hết thì được tiếp tục sử dụng đến hết quý I năm 2011 và phải thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhằm xử lý vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí

Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí
Ngày 27/9/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 150/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với các cơ quan báo chí. Theo đó Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với các cơ quan báo chí được thành lập và hoạt động theo Luật báo chí, xuất bản là đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động quảng cáo có thu nhập, bao gồm các Báo tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên và các Báo tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên.

Cán bộ, công nhân viên chức Bộ Tài chính ủng hộ miền Trung

Cán bộ, công nhân viên chức Bộ Tài chính ủng hộ miền Trung
Sáng ngày 8/10/2010, tại Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung thay mặt toàn thể cán bộ, công nhân viên chức cơ quan Bộ Tài chính đã trao tặng đồng bào miền Trung đang gặp lũ lụt tổng số tiền 220.000.000đ.