20 năm một chặng đường hình thành và phát triển

20 năm một chặng đường hình thành và phát triển
(Taichinh) - Sáng ngày 24/4, tại Hà Nội, Cục Quản lý công sản đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Tham dự buổi Lễ có Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu; đại diện Lãnh đạo một số bộ ban ngành, địa phương cùng toàn thể cán bộ, công chức Cục Quản lý công sản.

“Đánh thức” tài sản công

“Đánh thức” tài sản công
(Taichinh) - Nhìn lại 20 năm của hoạt động quản lý tài sản công, một trong những “thành quả” lớn để khai thác nguồn lực từ tài sản Nhà nước chính là việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Quản lý công sản bước đầu đã đi vào nề nếp

Quản lý công sản bước đầu đã đi vào nề nếp
(Taichinh) - Là lãnh đạo phụ trách trực tiếp lĩnh vực Quản lý công sản (QLCS), tôi xin ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các thế hệ cán bộ lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Cục QLCS đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của ngành Tài chính.

Lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)

Lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)
(Tài chính) Triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 2/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 18/3, tại Hà Nội, Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính đã phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính tổ chức Hội thảo “Lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)” về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Quan hệ Việt Nam - Australia phát triển toàn diện

Quan hệ Việt Nam - Australia phát triển toàn diện
(Tài chính) Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài là chủ trương lớn của Việt Nam. Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại diễn đàn kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Cơ quan Thương mại Australia phối hợp tổ chức, tại thành phố Sydney, Australia.