Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu ổn định kinh tế vĩ mô

Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu ổn định kinh tế vĩ mô
TCTC Online - Ngày 24/ 02/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, trong đó tập trung vào 6 nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. 6 nhóm giải pháp này gồm: Thứ nhất, thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng; Thứ hai, thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước; Thứ ba, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, sử dụng tiết kiệm năng lượng; Thứ tư, điều chỉnh giá điện, xăng dầu gắn với hỗ trợ hộ nghèo; Thứ năm, tăng cường bảo đảm an sinh xã hội; Thứ sáu, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. TCTC giới thiệu những nội dung chủ yếu của Nghị quyết này.

Bộ Tài chính khai trương Cổng thông tin điện tử

Bộ Tài chính khai trương Cổng thông tin điện tử
Trang Thông tin Điện tử Bộ Tài chính được thành lập ngày 28/08/2001, sau một thời gian vận hành và nâng cấp thành Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tài chính, ngày 24/2/2011, Bộ Tài chính tổ chức buổi giới thiệu hoạt động của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tài chính trên Internet, công bố Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tài chính chính thức đi vào hoạt động.

Quy định mới về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ

Quy định mới về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ
Theo Nghị định số 15/2011/NĐ-CP ngày 16/2/2011 về việc cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ thực hiện cấp bảo lãnh Chính phủ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với từng khoản vay hoặc từng đợt phát hành trái phiếu trong phạm vi hạn mức vay nước ngoài và bảo lãnh Chính phủ được duyệt.

Bộ Tài chính triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm"

Bộ Tài chính triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm"
Thực hiện Công văn số 03/BCĐTƯVSATTP ngày 29/1/2011 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương vệ sinh an toàn thực phẩm về việc tổ chức “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2011, Bộ Tài chính đã có Công văn số 3118/BTC-KHTC ngày 09/3/2011 đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu và triển khai thực hiện một số nội dung sau.

Giảm thuế nhập khẩu dầu hỏa và mazút xuống 0%

Giảm thuế nhập khẩu dầu hỏa và mazút xuống 0%
Ngày 23/2, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 24/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Theo đó, từ ngày 24/2, điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới.

Chính phủ yêu cầu giảm bội chi ngân sách nhà nước năm 2011 xuống dưới 5% GDP

Chính phủ yêu cầu giảm bội chi ngân sách nhà nước năm 2011 xuống dưới 5% GDP
Chính phủ ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2 về 6 nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. 6 nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Kiên quyết thực hiện chủ trương triển khai tiết kiệm kinh phí qua hệ thống Kho bạc

Kiên quyết thực hiện chủ trương triển khai tiết kiệm kinh phí qua hệ thống Kho bạc
Nhằm cụ thể hoá việc thực hiện Nghị quyết số 11/2011/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội năm 2011 và Quyết định số 527/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết 11/2011/NQ-CP, Kho bạc Nhà nước đã ban hành Công văn số 405/KBNN-TVQT ngày 18/3/2011 hướng dẫn toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước triển khai thực hiện.

Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP: Những tín hiệu tích cực từ cuộc sống

Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP: Những tín hiệu tích cực từ cuộc sống
...Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 được dư luận xã hội đánh giá ban hành kịp thời, đúng, trúng và hết sức cần thiết. Sau một thời gian ngắn triển khai NQ, vấn đề về tỷ giá, giá vàng, thị trường vàng dần đi vào ổn định, đây là một tín hiệu rất tích cực...Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc của các Bộ, ngành, địa phương khi triển khai NQ 11; hoan nghênh các cơ quan báo chí, truyền thông đã chủ động vào cuộc, tuyên truyền, phân tích, phổ biến sâu rộng, qua đó tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội.

Ngành Hải quan quyết liệt kiềm chế nhập siêu

Ngành Hải quan quyết liệt kiềm chế nhập siêu
Rà soát lại giá, mức thuế, áp thêm nhiều hàng rào kỹ thuật với hàng nhập khẩu… là những biện pháp Tổng cục Hải quan thực hiện nhằm góp phần chống thất thu thuế và kiềm chế nhập siêu.