Ngành Hải quan chủ động kiểm soát xuất nhập khẩu, góp phần hạn chế nhập siêu, kiềm chế lạm phát

Ngành Hải quan chủ động kiểm soát xuất nhập khẩu, góp phần hạn chế nhập siêu, kiềm chế lạm phát
Việc cụ thể hoá Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về 6 nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội đang đặt ra rất khẩn trương đối với các Bộ, ngành; trong đó có hoạt động của ngành Hải quan. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính các biện pháp chống nhập siêu, kiềm chế lạm phát đã và đang được ngành Hải quan chủ động thực hiện

Tăng hiệu quả quản lý công sản bằng phần mềm

Tăng hiệu quả quản lý công sản bằng phần mềm
Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh vừa ký quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo số liệu tài sản cố định (TSCĐ) và tình hình biến động TSCĐ hàng năm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, dự án trực thuộc Bộ Tài chính thông qua Chương trình Phần mềm Quản lý tài sản.

Tiếp tục phát triển lành mạnh thị trường chứng khoán

Tiếp tục phát triển lành mạnh thị trường chứng khoán
Sáng 24/2/2011, tại trụ sở Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2011. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và đại diện cơ quan Đảng, Chính phủ, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, UBCKNN, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, các công ty niêm yết, công ty kiểm toán, công ty đại chúng và các cơ quan thông tấn báo chí.

Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu ổn định kinh tế vĩ mô

Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu ổn định kinh tế vĩ mô
TCTC Online - Ngày 24/ 02/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, trong đó tập trung vào 6 nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. 6 nhóm giải pháp này gồm: Thứ nhất, thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng; Thứ hai, thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước; Thứ ba, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, sử dụng tiết kiệm năng lượng; Thứ tư, điều chỉnh giá điện, xăng dầu gắn với hỗ trợ hộ nghèo; Thứ năm, tăng cường bảo đảm an sinh xã hội; Thứ sáu, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. TCTC giới thiệu những nội dung chủ yếu của Nghị quyết này.

Bộ Tài chính khai trương Cổng thông tin điện tử

Bộ Tài chính khai trương Cổng thông tin điện tử
Trang Thông tin Điện tử Bộ Tài chính được thành lập ngày 28/08/2001, sau một thời gian vận hành và nâng cấp thành Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tài chính, ngày 24/2/2011, Bộ Tài chính tổ chức buổi giới thiệu hoạt động của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tài chính trên Internet, công bố Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tài chính chính thức đi vào hoạt động.

Quy định mới về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ

Quy định mới về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ
Theo Nghị định số 15/2011/NĐ-CP ngày 16/2/2011 về việc cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ thực hiện cấp bảo lãnh Chính phủ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với từng khoản vay hoặc từng đợt phát hành trái phiếu trong phạm vi hạn mức vay nước ngoài và bảo lãnh Chính phủ được duyệt.

Bộ Tài chính triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm"

Bộ Tài chính triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm"
Thực hiện Công văn số 03/BCĐTƯVSATTP ngày 29/1/2011 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương vệ sinh an toàn thực phẩm về việc tổ chức “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2011, Bộ Tài chính đã có Công văn số 3118/BTC-KHTC ngày 09/3/2011 đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu và triển khai thực hiện một số nội dung sau.