VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác năm 2018

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Tài chính và đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đồng chủ trì hội nghị. Nguồn: MOF

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác năm 2018

Ngày 17/1/2019, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác năm 2018 do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Tài chính và đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đồng chủ trì. Tham dự hội nghị còn có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban Đảng Trung ương, đại diện Bộ Nội vụ và các thành viên Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2019

Duy nhất Luật Quản lý nợ công có các văn bản hướng dẫn cùng hiệu lực thi hành với Luật

Triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính

Phải quyết liệt cải cách thể chế

Báo cáo kiểm điểm công tác năm 2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Thắng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự nỗ lực phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, với quyết tâm cao, ngành Tài chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội.

Ngay từ đầu năm 2018, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã chỉ đạo xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phương án điều hành NSNN năm 2018 theo các kịch bản tăng trưởng kinh tế nhằm đảm bảo cân đối ngân sách các cấp, giữ bội chi và tổng mức vay của NSNN trong phạm vi Quốc hội cho phép trong mọi tình huống. Theo đó, Bộ Tài chính đã tổ chức điều hành thu, chi NSNN chủ động, đảm bảo chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương, kết hợp hài hòa với chính sách tiền tệ và các chính sách kinh tế khác để đạt mục tiêu chung. 

Đồng thời, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng thể chế; Sắp xếp tổ chức bộ máy; Thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; Tăng cường quản lý thị trường, giá cả, kiểm soát lạm phát; Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công…

Cùng với lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, năm 2018, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã thực hiện hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng và công tác kiểm tra, giám sát khen thưởng, kỷ luật đảng. Nhờ đó, tạo sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Cán sự Đảng Bộ và của Bộ Tài chính; Tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính luôn chỉ đạo đưa việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cơ quan, đơn vị, là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên.

Học tập và làm theo gương Bác đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến trong tác phong, lề lối làm việc, thái độ ứng xử với doanh nghiệp và người dân của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, được quần chúng và nhân dân ghi nhận. Qua đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương cán bộ, đảng viên trong ngành Tài chính nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tận tụy phục vụ nhân dân, đổi mới lề lối, phong cách làm việc…

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính cũng đã trình bày bản kiểm điểm của từng thành viên. Hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến cụ thể, thẳng thắn với Báo cáo kiểm điểm của Ban Cán sự và của từng thành viên Ban Cán sự, chỉ rõ các ưu điểm để phát huy, tồn tại để khắc phục. Từ đó, phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM