VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ban hành Quy chế tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa ban hành Quy chế tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Nguồn: internet

Bộ Tài chính:

Ban hành Quy chế tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

Ngày 2/4/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 452/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính trên Hệ thống thông tin Chính phủ.

8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Bộ Tài chính đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp

Tháo gỡ vướng mắc trong phối hợp triển khai công nghệ thông tin giữa Bộ Tài chính và các đối tác

Đình chỉ công tác đối với cán bộ công chức đi lễ trong giờ hành chính

Theo Quy chế, nội dung phản ánh kiến nghị được tiếp nhận, xử lý bao gồm: Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị, tổ chức của Bộ Tài chính; Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính do Bộ Tài chính ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đề nghị các phản ánh, kiến nghị gửi đến Bộ Tài chính phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; Trình bày rõ nội dung phản ánh, kiến nghị và có đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của người dân, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị. Bên cạnh đó, phản ánh, kiến nghị gửi đến Bộ Tài chính phải đúng địa chỉ cơ quan, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, đường dẫn truy cập công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính.

Người dân, doanh nghiệp có thể gửi phản ánh, kiến nghị thông qua các hình thức như: văn bản, điện thoại, fax, thư điện tử, phiếu lấy ý kiến chuyển đến Bộ Tài chính hoặc chuyển trực tiếp đến các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Trong đó, trường hợp phản ánh, kiến nghị được thực hiện qua việc điền thông tin vào phiếu lấy ý kiên do các đơn vị thuộc Bộ Tài chính gửi đến, phiếu lấy ý kiến phải thể hiện rõ phạm vi những vấn đề cần lấy ý kiến và thực hiện thông qua một trong các cách thức sau: Gửi công văn lấy ý kiến trực tiếp cá nhân, tổ chức; Lấy ý kiến qua phương tiện thông tin đại chúng; Gửi thông điệp dữ liệu mạng máy tính điện tử (thư điện tử, lấy ý kiến công khai trên Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính).

Phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi Bộ Tài chính cũng có thể gửi bằng thông điệp dữ liệu qua Hệ thống thông tin Chính phủ. Theo đó, nội dung phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và trả lời của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cũng như các hoạt động, nội dung thực hiện tiếp nhận, phân loại, phối hợp và xử lý phản ánh kiến nghị của các đơn vị tiếp nhận trên Hệ thống thông tin Chính phủ có giá trị như văn bản giấy.

Trên cơ sở các phản ánh, kiến nghị nhận được, đơn vị được giao chủ trì xử lý hoặc phối hợp xử lý các phản ánh, kiến nghị theo quy trình. Thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị tối đa là 15 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị. Trường hợp hết thời hạn này mà chưa xử lý xong, định kỳ cứ sau 07 ngày các đơn vị được giao chủ trì xử lý cập nhật tình hình xử lý vào Hệ thống thông tin Chính phủ để thông tin cho người dân, doanh nghiệp.

Quy chế nêu rõ, người dân, doanh nghiệp có những phản ánh, kiến nghị đem lại hiệu quả thiết thực, giúp cơ quan hành chính nhà nước sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ những quy định không phù hợp sẽ được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

Công chức, viên chức, người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng sẽ được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, công chức, viên chức, thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý và trả lời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định.

Người dân, doanh nghiệp có thể gửi phản ánh, kiến nghị về địa chỉ:

 

- Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn kiếm, TP. Hà Nội. Số điện thoại: 024.22202828/ số máy lẻ: 2097; 2155. Địa chỉ thư điện tử: pakn@mof.gov.vn. Fax:(84-24)2220.8091

 

- Gửi qua chuyên mục “Phản ánh, kiến nghị” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính tại địa chỉ http://www.mof.gov.vn hoặc người dân truy cập trực tiếp vào địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn; Doanh nghiệp truy cập trực tiếp vào địa chỉ http://doanhnghiep.chinhphu.vn để gửi phản ánh kiến nghị.

 

- Gửi về các đơn vị Tổng cục thuộc Bộ (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng cục Dự trữ nhà nước).


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM