VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bảo lãnh thông quan: Mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

BLTQ sẽ giúp cho cơ quan Hải quan nâng cao năng lực quản lý.

Bảo lãnh thông quan: Mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

Tổng cục Hải quan đã đề xuất Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ xây dựng Đề án thí điểm thực hiện cơ chế Bảo lãnh thông quan (BLTQ) đối với một số mặt hàng xuất nhập khẩu (XNK) thuộc diện kiểm tra chuyên ngành kèm Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cơ chế bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để trình Quốc hội xem xét thông qua.

Tạo “lực đẩy” về thuận lợi thương mại từ bảo lãnh thông quan

Hải quan Đà Nẵng giảm đáng kể thời gian thông quan hàng hóa

“Bảo lãnh thông quan” giải pháp cho vấn đề rào cản thương mại

TFA giúp tiết kiệm gần 2 ngày thời gian thông quan hàng hóa xuất khẩu

Đơn giản hóa thủ tục hải quan

Theo nhận định của Tổng cục Hải quan, nếu cơ chế BLTQ được đưa vào áp dụng, sẽ có rất nhiều thuận lợi đối với cả các doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK, đối với cả các cơ quan quản lý nhà nước về hải quan.

Tổng cục Hải quan cho biết, mục tiêu của việc triển khai áp dụng cơ chế bảo BLTQ là nhằm đảm bảo thực thi đầy đủ Công ước Kyoto về đơn giản hoá và hài hoà hoá thủ tục hải quan, Hiệp định tạo thuận lợi thương mại (TF) và các Hiệp định Thương mại mà Việt Nam là thành viên. Đồng thời, tạo thuận lợi cho các hoạt động nhập khẩu hàng hóa, đảm bảo hàng hóa được thông quan, giải phóng nhanh chóng, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

BLTQ ngoài giúp cho cơ quan hải quan nâng cao năng lực quản lý, đảm bảo nguồn thu nộp ngân sách, ngăn chặn tình trạng gian lận thương mại, vi phạm pháp luật hải quan, BLTQ là công cụ hỗ trợ cho cơ quan quản lý chuyên ngành trong việc kiểm soát việc tuân thủ các quy định về pháp luật. BLTQ rất có ý nghĩa đối với DN.

Ông Mai Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Cơ chế BLTQ cũng sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý của cơ quan hải quan, giảm thiểu rủi ro do việc không chấp hành pháp luật về thuế, về hải quan, về chính sách kiểm tra chuyên ngành của doanh nghiệp thông qua việc sử dụng một công cụ bảo lãnh mới để đảm bảo việc thực thi pháp luật của doanh nghiệp; chuyển việc quản lý hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan chờ thông quan cho tổ chức kinh doanh dịch vụ bảo hiểm.

Đồng thời giúp đa dạng hóa các loại hình dịch vụ BLTQ hàng hóa nhập khẩu; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa được lựa chọn tổ chức bảo lãnh có uy tín, thuận lợi, chi phí cạnh tranh để đứng ra BLTQ hàng hóa với cơ quan hải quan.

Mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

Theo Tổng cục Hải quan, BLTQ sẽ giúp cho cơ quan Hải quan nâng cao năng lực quản lý, đảm bảo nguồn thu nộp ngân sách, ngăn chặn tình trạng gian lận thương mại, vi phạm pháp luật hải quan.

Đối với các cơ quan quản lý chuyên ngành, BLTQ không làm giảm hay mất đi các yêu cầu thực hiện quy định về quản lý và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK, thay vào đó, đây là công cụ hỗ trợ cho cơ quan quản lý chuyên ngành trong việc kiểm soát việc tuân thủ các quy định về pháp luật kiểm tra chuyên ngành của doanh nghiệp thông qua tổ chức bảo hiểm, họ sẽ đảm bảo hàng hóa XNK phải đáp ứng các quy định về quản lý và kiểm tra chuyên ngành trước khi đưa vào sản xuất hoặc đưa ra lưu thông trên thị trường, thậm chí là khi đến tay người tiêu dùng.

Việc sử dụng BLTQ cũng sẽ giúp các cơ quan quản lý chuyên ngành tiết kiệm được nguồn nhân lực, giảm chi phí hành chính, đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính của các bộ, ngành.

Đối với doanh nghiệp, BLTQ sẽ rút ngắn thời gian thông quan, giải phóng hàng, giảm chi phí, sớm đưa hàng hóa vào sản xuất, có thêm sự lựa chọn đơn vị bảo lãnh nộp thuế ngoài các ngân hàng thương mại như hiện nay, đồng thời cũng góp phần nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Đối với các tổ chức kinh doanh bảo hiểm, BLTQ sẽ bổ sung một phương thức kinh doanh mới, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát triển thị trường bảo hiểm tại Việt Nam.

Theo đánh giá của các chuyên gia GATF tại Hoa Kỳ thì BLTQ sẽ giảm chi phí hành chính từ 0,1-0,5%, giảm chi phí thông quan từ 0,5-0,8% trị giá lô hàng, tăng cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu khoảng 1%.

Việc xây dựng Đề án nằm trong kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 về “Phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020” 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM