VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bộ Tài chính áp dụng thành công mô hình đối thoại pháp luật tài chính với doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu tại hội nghị đối thoại trực tiếp của Bộ Tài chính với doanh nghiệp Hàn Quốc, ngày 21/9/2018.

Bộ Tài chính áp dụng thành công mô hình đối thoại pháp luật tài chính với doanh nghiệp

Triển khai hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) và Ngày Pháp luật Tài chính (28/8), thời gian qua, Bộ Tài chính đã áp dụng thành công mô hình đối thoại chính sách pháp luật và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp.

Công tác xây dựng và triển khai thi hành pháp luật tài chính đạt nhiều kết quả tích cực

Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Tài chính năm 2018

Ngành Tài chính hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và Pháp luật Tài chính năm 2018

Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2018

Pháp luật tài chính, nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan có tác động trực tiếp đến quyền lợi của doanh nghiệp. Do vậy, Bộ Tài chính đã sớm triển khai đối thoại chính sách tài chính với doanh nghiệp ngay từ năm 2004 và ban hành Quy chế Tổ chức đối thoại chính sách pháp luật với doanh nghiệp.

Triển khai qua các năm, mô hình trên đã khẳng định tính đúng đắn và ngày càng phát huy hiệu quả. Theo đó, Bộ Tài chính đã chỉ đạo triển khai sâu rộng trong hệ thống các cơ quan thuế, hải quan từ trung ương đến địa phương. Hàng năm, ngành Tài chính đều tổ chức 02 cuộc đối thoại doanh nghiệp ở phạm vi cả nước thu hút hàng nghìn doanh nghiệp và khoảng 2.000 hội nghị đối thoại doanh nghiệp ở cấp tỉnh do các cục thuế, hải quan tổ chức.

Thông qua các cuộc đối thoại chính sách với doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp trong thực thi chính sách. Đồng thời, qua các cuộc đối thoại, doanh nghiệp đã được cập nhật và nắm rõ hơn về các văn bản pháp luật mới; Tạo kênh thông tin phản hồi về thực tiễn triển khai, thực hiện pháp luật, chính sách tài chính, giúp cơ quan xây dựng chính sách sớm hoàn thiện, sửa đổi kịp thời.

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ pháp lý, Bộ Tài chính cũng chú trọng triển khai công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp. Từ năm 2014 đến nay, hàng năm Chính phủ đều có Nghị quyết 19 về cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó, Bộ Tài chính luôn gắn Ngày Pháp luật với tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thông qua Ngày Pháp luật Tài chính và Ngày Pháp luật Việt Nam, các nhiệm vụ cải cách hành chính ngày càng được đẩy mạnh và đạt kết quả thiết thực, toàn diện trên mọi mặt công tác của Ngành, đặc biệt là công tác xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật tài chính.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh mô hình đối thoại doanh nghiệp; Đổi mới hình thức, cách làm để vừa kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, vừa giúp doanh nghiệp nắm bắt chính sách kịp thời, nâng cao tính tuân thủ pháp luật. Từ đó, không chỉ góp phần đưa chính sách, pháp luật tài chính vào cuộc sống mà còn khai thác hiệu quả kênh thông tin phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời sửa đổi, bổ sung, góp phần đưa thực tiễn cuộc sống vào chính sách pháp luật.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM