VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bộ Tài chính công bố khung điều kiện vay của 6 Ngân hàng Phát triển

Biểu trưng logo của nhóm 6 ngân hàng phát triển thường xuyên hỗ trợ ODA cho Việt Nam.

Bộ Tài chính công bố khung điều kiện vay của 6 Ngân hàng Phát triển

Bộ Tài chính vừa công bố cập nhật các thông tin về khung điều kiện vay ODA, vay ưu đãi của 6 Ngân hàng Phát triển thường xuyên hỗ trợ ODA cho Việt Nam.

Các yếu tố tác động đến bền vững nợ công

Tốc độ tăng nợ công giảm, trần nợ công trong ngưỡng an toàn

Duy nhất Luật Quản lý nợ công có các văn bản hướng dẫn cùng hiệu lực thi hành với Luật

Năm 2018, nợ công của Việt Nam dự kiến bằng 61,1% GDP

Bộ Tài chính cho biết, sau khi nhận được thư trả lời chính thức của Nhóm 6 Ngân hàng Phát triển bao gồm: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) thông báo về khung điều kiện vay (như thời hạn khoản vay, thời gian ân hạn, lãi suất, đồng tiền vay, phí cam kết, phí thu xếp khoản vay, phí quản lý, phần phụ phí theo kỳ hạn và các ghi chú khác nếu có), Bộ Tài chính đã tổng hợp vào mẫu bảng đính kèm thông báo này.

Đây là khung điều kiện vay chung của 6 nhà tài trợ lớn cung cấp hơn 80% tổng nguồn vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của Chính phủ nhưng không phải là điều kiện vay cuối cùng của các khoản vay cụ thể.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương, chủ dự án, các tổ chức, cơ quan, các doanh nghiệp căn cứ vào các điều kiện vay vốn ODA, vay ưu đãi nêu tại mẫu bảng đính kèm làm cơ sở tính toán khi quyết định đăng ký đề xuất dự án dự kiến sử dụng vốn vay của Nhóm 6 Ngân hàng phát triển.

Trường hợp bộ, ngành, địa phương, chủ dự án, các tổ chức, cơ quan, các doanh nghiệp dự kiến sử dụng nguồn vốn khác ngoài nguồn vốn của Nhóm 6 Ngân hàng phát triển có thể tham chiếu các điều kiện vay vốn ODA, vay ưu đãi của Nhóm 6 Ngân hàng phát triển để xây dựng các phương án phù hợp cho đề xuất dự án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Thông báo khung điều kiện vay của 6 Ngân hàng Phát triển tại đây

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM