VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bộ Tài chính công khai tiến độ giải ngân chi xây dựng cơ bản nguồn vốn nước ngoài

Bộ Tài chính vừa công khai số liệu giải ngân chi xây dựng cơ bản nguồn vốn nước ngoài. Nguồn: internet

Bộ Tài chính công khai tiến độ giải ngân chi xây dựng cơ bản nguồn vốn nước ngoài

Bộ Tài chính vừa công khai số liệu giải ngân chi xây dựng cơ bản nguồn vốn nước ngoài lũy kế đến ngày 15/10/2019.

Điều chỉnh giảm nguồn vốn đầu tư của dự án không có khả năng giải ngân

Công khai định kỳ số liệu các bộ, ngành giải ngân chậm trên Cổng TTĐT Bộ Tài chính

Kiên quyết cắt vốn, chuyển vốn đầu tư công nếu chậm giải ngân

Thúc đẩy tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Việc công khai số liệu giải ngân chi xây dựng cơ bản nguồn vốn nước ngoài nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 được tổ chức vào cuối tháng 9 vừa qua.

Theo Bộ Tài chính, đây là số liệu đối với phần giải ngân theo cơ chế ghi thu ghi chi luỹ kế đến ngày 15/10/2019.

Danh chi tiết tình hình giải ngân chi xây dựng cơ bản nguồn vốn nước ngoài của các bộ, ngành Trung ương và địa phương tại đây.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM