VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Bộ Tài chính kiến nghị cắt giảm và đơn giản hoá 188 điều kiện đầu tư kinh doanh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Tài chính kiến nghị cắt giảm và đơn giản hoá 188 điều kiện đầu tư kinh doanh

Đây là thông tin được Bộ Tài chính công bố tại cuộc làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ vào chiều ngày 06/4/2018.

Cải cách để giải toả nút thắt của nền kinh tế

Không phải chuyện cắt nhiều hay ít

“Chắp cánh” cho các hộ kinh doanh “lên đời”

Tháo rào cản thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

Tận dụng cơ hội thương mại để phát triển

Bộ Tài chính cho biết, căn cứ quy định của Luật Đầu tư năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 Luật Đầu tư và phụ lục 4 Luật Đầu tư, Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát và đánh giá chi tiết toàn bộ các điều kiện đầu tư, kinh doanh của 21 ngành nghề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Từ năm 2014 đến nay, Bộ Tài chính đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị tổ chức rà soát danh mục và nghiên cứu đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, đồng thời đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản và kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Về kiến nghị cắt giảm và đơn giản hoá, Bộ Tài chính đã rà soát 370 điều kiện kinh doanh ban đầu, đồng thời kiến nghị cắt giảm và đơn giản hoá 188 điều kiện - đạt 50,8% (trong đó bãi bỏ 99 điều kiện, đơn giản hoá  89 điều kiện).

Đối với Danh mục văn bản kiến nghị sửa đổi và lộ trình thực hiện, trên cơ sở các phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính, kiến nghị sửa đổi 05 Luật và 11 Nghị định, bao gồm: Luật Giá, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Quản lý thuế, Luật chứng khoán và các Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, tài chính ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.

Theo đó, đối với các phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh doanh quy định tại các nghị định của Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu phương án xây dựng nghị định sửa đổi các nghị định có liên quan để trình Chính phủ ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn để nhanh chóng thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trước ngày 30/6/2018.

Đối với các phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh doanh quy định tại các luật của Quốc hội, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Tư pháp) để trình Quốc hội xem xét đưa vào chương trình xây dựng pháp luật theo quy định trước 30/6/2018.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM