VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bộ Tài chính: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong cải cách thủ tục hành chính

Bộ Tài chính chú trọng đẩy mạnh triển khai cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Nguồn: internet

Bộ Tài chính: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong cải cách thủ tục hành chính

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã nỗ lực thực hiện cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong đó, công tác cải cách thủ tục hành chính đã được Bộ chú trọng đẩy mạnh triển khai với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong cải cách thủ tục hành chính.

Kết quả cải cách hành chính lĩnh vực tài chính tác động tích cực đến cải thiện môi trường kinh doanh

Nhiều điểm cộng cho nỗ lực cải cách hành chính của ngành Tài chính

Bãi bỏ một loạt phí, lệ phí trong lĩnh vực nông nghiệp

Ngành Tài chính quyết tâm thu ngân sách vượt dự toán Quốc hội giao

Đơn giản hóa 141 thủ tục, bãi bỏ 20 thủ tục hành chính

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, Bộ Tài chính đã xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính theo hướng kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính, đánh giá tác động thủ tục hành chính đầy đủ kết hợp với nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính chú trọng đối với lĩnh vực thuế, hải quan tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Theo Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính của Bộ Tài chính, trong năm 2017, 8 tháng đầu năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành 20 Quyết định công bố 258 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, trong đó đã sửa đổi, đơn giản hóa 141 thủ tục hành chính và bãi bỏ 20 thủ tục hành chính.

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 09/10/2017 về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, đề xuất đơn giản hóa đối với 90 thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1050/QĐ-BTC ngày 29/6/2018 phê duyệt phương án cắt giảm chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Theo đó, đề xuất cắt giảm 122/443 báo cáo, đạt 27,53%, vượt mức yêu cầu tại Quyết định số 559/QĐ-TTg là 20%, đề xuất đơn giản hóa 208/443 báo cáo, đạt 46,95%. Đồng thời, xây dựng lộ trình đảm bảo 100% báo cáo được thực hiện theo phương thức điện tử.

Trước đó, Bộ đã ban hành Quyết định số 832/QĐ-BTC ngày 31/5/2018 về việc phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 190/370 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, đạt 51,4% theo yêu cầu của Chính phủ. Trên cơ sở đó, kiến nghị sửa đổi 06 Luật và 16 Nghị định của Chính phủ liên quan đến điều kiện kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...

Nhờ những nỗ lực của toàn Ngành trong cải cách thủ tục hành chính đã mang lại nhiều kết quả tích cực, nhóm thủ tục hành chính thuế đã được xếp thứ nhất, nhóm thủ tục hành chính hải quan xếp thứ ba trong số các nhóm thủ tục hành chính có chi phí tuân thủ thấp nhất năm 2018 tại Báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018 (APCI 2018) được Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ công bố. Theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), có đến 71% người nộp thuế được hỏi hài lòng với kết quả cải cách của cơ quan thuế trong những năm qua.

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong cải cách để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo đó, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kiểm soát việc ban hành các thủ tục hành chính mới, thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động thủ tục hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật; Tiếp tục rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật.

Trong đó, xác định cụ thể những thủ tục hành chính có thể xây dựng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; Phấn đấu giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan bằng hoặc vượt mức trung bình của các nước ASEAN-4 và hướng tới mục tiêu các nước OECD.

Đồng thời, thực hiện tốt việc công bố, công khai các quy trình, thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính; Nghiên cứu đổi mới cách thức giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính đúng thời hạn; Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính; Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị, trong đó trọng tâm là kiểm tra việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM