VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bộ Tài chính luôn đồng hành cùng báo chí

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chủ trì buổi gặp mặt các cơ quan báo chí năm 2018. (Ảnh BD)

Bộ Tài chính luôn đồng hành cùng báo chí

Ngày 04/01/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 15/QĐ-BTC về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các lĩnh vực hoạt động của Bộ Tài chính trong năm 2019.

Lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2019

Bộ Tài chính: 12 giải pháp đổi mới hoạt động doanh nghiệp nhà nước

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Quyết định số 15/QĐ-BTC được ban hành trong bối cảnh Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật tài chính và những kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Tài chính đóng góp vào những thành tựu chung của đất nước.

Với mục tiêu xây dựng hình ảnh về một ngành Tài chính tích cực, năng động, sáng tạo, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường chủ động tuyên truyền để định hướng dư luận trong xây dựng chính sách và các giải pháp điều hành tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Thứ trưởng Vũ Thị Mai cùng phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Thứ trưởng Vũ Thị Mai cùng phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí. (Ảnh BD)

Nội dung tuyên truyền và kế hoạch tuyên truyền năm 2019 của Bộ Tài chính bám sát kế hoạch tại Báo cáo số 80/BC-BTC ngày 14/12/2018 của Bộ Tài chính về Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2019; kế hoạch công tác và kế hoạch tuyên truyền của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Năm 2019, Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường sử dụng tuyên truyền thông qua các hình thức như: tổ chức các buổi toạ đàm, đối thoại trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung cần thông tin, tuyên truyền; chủ động cung cấp cho các cơ quan thông tấn báo chí thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành chính sách tài chính và hoạt động của Bộ Tài chính thông qua các buổi họp báo thường kỳ, họp báo chuyên đề, thông cáo và thông tin báo chí.

Đồng thời, Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị thuộc hệ thống dọc (thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán, dự trữ) tạo điều kiện cho phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí tiếp cận, tìm hiểu thực tế và khai thác thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành chính sách tài chính theo quy định của pháp luật để phục vụ tuyên truyền, phổ biến thông tin về hoạt động của Bộ và của ngành Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/01/2019.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM