VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bộ Tài chính sẽ kiểm tra một số cục thuế, hải quan, kho bạc nhà nước trong quý II và III/2020

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính sẽ kiểm tra một số cục thuế, hải quan, kho bạc nhà nước trong quý II và III/2020

Dự kiến trong quý II và quý III/2020, Bộ Tài chính sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại một số cục thuế, hải quan, kho bạc nhà nước trong cả nước theo Kế hoạch kiểm tra vừa được Bộ ban hành.

Thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2019 góp phần thu nộp cho ngân sách 15.869 tỷ đồng

Thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2020 phải gắn với thực hiện các quy định về chống lãng phí, chống tham nhũng

Thanh tra, kiểm tra tài chính - ngân sách: Kiến nghị thu 17,94 nghìn tỷ đồng

Tập trung triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2019

Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 của ngành Tài chính, trong đó sẽ kiểm tra trực tiếp tại một số cục thuế, hải quan, kho bạc nhà nước.

Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm tổ chức tự kiểm tra, tổng hợp báo cáo các tổng cục theo ngành dọc và Bộ Tài chính. Các đơn vị cung cấp hồ sơ, thông tin liên quan và chuẩn bị tài liệu phục vụ cho yêu cầu kiểm tra, tham gia làm việc với đoàn kiểm tra theo kế hoạch.

Hoạt động kiểm tra nhằm thu thập thông tin, nắm bắt, đánh giá đúng thực trạng về tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý, khắc phục những hạn chế của công tác xử lý vi phạm hành chính.

Việc kiểm tra phải bảo đảm khách quan, hiệu quả, đúng với quy định của pháp luật. Hoạt động kiểm tra bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động kiểm tra khác.

Dự kiến, Bộ Tài chính sẽ tổ chức kiểm tra trực tiếp tại Cục thuế các tỉnh: Cà Mau, Đồng Nai, Hưng Yên; Kho bạc Nhà nước các tỉnh: Cà Mau, Đồng Nai, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Long An; và 3 cục hải quan: Đồng Nai, Hà Tĩnh, Long An.

Thời kỳ kiểm tra từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 31/12/2019 (đảm bảo không trùng với thời kỳ kiểm tra đã thực hiện). Thời gian kiểm tra trực tiếp, dự kiến trong quý II và quý III/2020.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM