VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bộ Tài chính tổ chức thi tuyển chức danh phó trưởng phòng thuộc Thanh tra Bộ

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. Nguồn: MOF

Bộ Tài chính tổ chức thi tuyển chức danh phó trưởng phòng thuộc Thanh tra Bộ

Sáng ngày 23/5/2018, Bộ Tài chính khai mạc kỳ thi tuyển chức danh phó trưởng phòng của 3 phòng chức năng trực thuộc Thanh tra Bộ Tài chính.

Cải cách tiền lương tạo sự đột phá cho người lao động và nền kinh tế

Chính phủ chú trọng tăng trưởng cả lượng và chất

Bộ Tài chính bổ nhiệm 02 chức danh lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ

Một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ công chức Bộ Tài chính

Phát biểu khai mạc kỳ thi, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thi tuyển cho biết, nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tài chính trong tình hình mới, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2329/QĐ-BTC phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và tương đương tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Thứ trưởng khẳng định, việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo các cấp tại đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính là cần thiết để tạo ra cơ chế công bằng, minh bạch, khách quan trong việc chọn những người có năng lực, trách nhiệm.

Năm 2018, Thanh tra Bộ Tài chính là đơn vị được Bộ Tài chính tổ chức thi tuyển chức danh phó trưởng phòng theo đề án đã được phê duyệt.

Theo đó, kỳ thi lần này sẽ tuyển dụng 03 vị trí: Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp; Phó Trưởng phòng Thanh tra giá và các quỹ tài chính; Phó Trưởng phòng Thanh tra chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng đều thuộc Thanh tra Bộ Tài chính. Kỳ thi sẽ bao gồm 2 vòng là thi viết và thi bảo vệ đề án. Kết quả thi tuyển cuối cùng sẽ được công bố trong tháng 7/2018.

Tham dự kỳ thi lần này có 7 công chức hiện là thanh tra viên công tác tại Thanh tra Bộ Tài chính. Theo nhận định của lãnh đạo Thanh tra Bộ Tài chính, đây là những cán bộ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện chung theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (Khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn yêu cầu, công tác tổ chức thi tuyển phải đảm bảo khách quan, công tâm và chính xác; Đề thi phải bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của Thanh tra tài chính; Người chấm phải tuân thủ pháp luật, đảm bảo tính khách quan, công bằng; Kết quả thi phải phản ánh được thực tế chất lượng cán bộ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM