VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Quá trình xây dựng chính sách rất cần sự góp ý của cộng đồng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại phiên thảo luận tổ của quốc hội sáng ngày 22/5. Nguồn: internet

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Quá trình xây dựng chính sách rất cần sự góp ý của cộng đồng

Tại phiên thảo luận tại tổ của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước ngày 22/5/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã chia sẻ những “tâm tư” của người làm chính sách.

Quốc hội xem xét phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2016

Các giải pháp cơ cấu lại nợ công đã mang lại hiệu quả tích cực

Bộ Tài chính hoan nghênh và tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý về Dự án Luật Thuế tài sản

Thuế Tài sản: Cần chọn mức thuế phù hợp với Việt Nam

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, những chính sách mới trong chủ trương đã có nhưng triển khai rất khó khăn, nhất là trong tuyên truyền vận động.

Dẫn chứng cho vấn đề này, Bộ trưởng lấy ví dụ như dự án Luật Thuế Tài sản được đưa ra lấy ý kiến dư luận vừa qua. Theo Bộ trưởng, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chiến lược cải cách thuế 2011-2015 và gần đây nhất là tại Nghị quyết 07 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững của Bộ Chính trị, Nghị quyết 25 về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2021 của Quốc hội... đều yêu cầu có giải pháp nghiên cứu ban hành Luật Thuế Tài sản.

Về quy trình làm Luật, Bộ trưởng cho biết, từ cơ quan chuyên môn đưa ra lấy ý kiến người dân, sau đó tiếp thu hoàn chỉnh, giải trình rồi mới lấy ý kiến bộ, ngành, thẩm định qua Bộ Tư pháp sau đó mới trình lên Chính phủ. Sau khi Chính phủ thông qua mới đăng ký với Quốc hội để đưa vào chương trình xây dựng pháp luật. Quốc hội cho chương trình rồi mới quay về tiếp tục nghiên cứu tổng kết, tiếp tục bổ sung nội dung. Trong quá trình xây dựng, dư luận cần đóng góp ý kiến, cơ quan soạn thảo sẽ lắng nghe và tiếp thu giải trình.

Không chỉ riêng dự án Luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, trong quá trình xây dựng chính sách nói chung rất cần sự đồng thuận, chia sẻ và đóng góp ý kiến của cộng đồng để cơ quan soạn thảo thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM