VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cả nước tiết kiệm được 51.401 tỷ đồng từ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Năm 2017, cả nước đã tiết kiệm được là 51.401 tỷ đồng. Nguồn: internet

Cả nước tiết kiệm được 51.401 tỷ đồng từ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Trả lời báo chí về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Văn Vượng cho biết, năm 2017, cả nước đã tiết kiệm được là 51.401 tỷ đồng (trong đó, tiết kiệm kinh phí, vốn của nhà nước là 47.945 tỷ đồng, tiết kiệm vốn tại doanh nghiệp nhà nước là 3.456 tỷ đồng).

Nhiều kết quả tích cực trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công theo hướng bền vững

Khoán xe công là biện pháp hiệu quả để thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Năm 2018, giảm 1,7% biên chế công chức và 2,5% biên chế sự nghiệp

Với vai trò tổng hợp báo cáo của Chính phủ về THTK,CLP, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai đôn đốc các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2017 và Báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2017 đúng thời hạn để báo cáo Chính phủ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã thay mặt Chính phủ ký Báo cáo số 185/BC-CP về kết quả THTK, CLP năm 2017, trình ra kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Đa số các đại biểu Quốc hội đều đánh giá cao chất lượng Báo cáo của Chính phủ về kết quả THTK, CLP năm 2017 và cho rằng đây là báo cáo tốt nhất từ trước đến nay về công tác THTK, CLP.

Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Văn Vượng cho biết, năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với sự nỗ lực thực hiện của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và nhân dân trong cả nước, công tác THTK,CLP đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 Quốc hội đã đề ra.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt trong điều hành nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước; Siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, tiết kiệm triệt để từ khâu lập, phân bổ dự toán và trong quá trình thực hiện; Kiểm soát chặt chẽ nợ công.

Nhờ đó, năm 2017, cả nước đã tiết kiệm được là 51.401 tỷ đồng (trong đó: tiết kiệm kinh phí, vốn của Nhà nước là 47.945 tỷ đồng, tiết kiệm vốn tại doanh nghiệp nhà nước là 3.456 tỷ đồng).

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác THTK, CLP, năm 2018, Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước 12% đối với các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào; Cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM