VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cục Thuế TP. Hà Nội: Thu hồi 9.230 tỷ đồng nợ thuế trong năm 2019

Nhờ quyết liệt triển khai các giải pháp, số nợ đọng thuế trên dưới 90 ngày trên địa bàn Thủ đô năm sau giảm so với năm trước.

Cục Thuế TP. Hà Nội: Thu hồi 9.230 tỷ đồng nợ thuế trong năm 2019

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, nhờ quyết liệt triển khai các giải pháp quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế, năm 2019, đơn vị đã thu hồi 9.230 tỷ đồng nợ đọng thuế. Kết quả này đã góp phần giúp Cục Thuế TP. Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019.

Cục Thuế Hà Nội: Quyết liệt các giải pháp giảm nợ thuế

Cục Thuế Hà Nội phải rà soát kỹ các khoản thu liên quan đến đất

Cục Thuế Hà Nội quyết liệt thu hồi nợ thuế

Cục Thuế Hà Nội: Hầu hết người nộp thuế tự giác thực hiện quyết toán thuế

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về đẩy mạnh việc thu hồi nợ thuế nhằm giảm số nợ thuế so với tổng thu ngân sách, trong năm 2019, Cục Thuế TP. Hà Nội đã chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng thuế.

Cùng với giao nhiệm vụ, chỉ tiêu thu hồi nợ thuế cho các phòng, các chi cục thuế trực thuộc, Cục Thuế TP. Hà Nội còn tham mưu UBND Thành phố không cấp phép dự án đầu tư mới, điều chỉnh quy hoạch dự án đối với các chủ đầu tư còn đang nợ đọng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; kiểm soát chặt chẽ dữ liệu kê khai, nộp thuế; thực hiện thanh tra đột xuất và toàn diện đối với các trường hợp nợ thuế lớn.

Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thụ hưởng đầy đủ ưu đãi theo pháp luật, ngành Thuế Thủ đô đã chủ động phối hợp với các đơn vị trung ương, địa phương đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Nhờ quyết liệt triển khai các giải pháp, tính đến thời điểm 31/12/2019, Cục Thuế TP. Hà Nội đã thu hồi 9.230 tỷ đồng nợ đọng thuế. Tổng nợ trên dưới 90 ngày đến thời điểm 31/12/2019 giảm 697 tỷ đồng (tương đương giảm 5,68%) so với thời điểm 31/12/2018.

Số nợ đọng thuế trên dưới 90 ngày năm sau giảm so với năm trước. Cụ thể, năm 2016 giảm 14,3% so với năm 2015; năm 2017 giảm 24,2% so với năm 2016; năm 2018 giảm 15,8% so với năm 2017; năm 2019 giảm 5,68% so với năm 2018… Qua đó, đảm bảo số nợ thuế trên dưới 90 ngày tại thời điểm 31/12/2019 ở mức 4,7% tổng thu ngân sách nhà nước…

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2019, năm 2020, Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo quy trình, quy định; tiếp tục thực hiện công bố công khai thông tin nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng để người nộp thuế nộp vào ngân sách nhà nước; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ dữ liệu kê khai, nộp thuế; đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM