VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đã xuất cấp hơn 110,7 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân

Toàn cảnh buổi họp báo.

Đã xuất cấp hơn 110,7 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân

Đó là thông tin được Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) công bố tại buổi họp báo chuyên đề ngày 26/12/2019 về một số nội dung liên quan đến hoạt động xuất cấp hàng dự trữ quốc gia (DTQG) cho các địa phương để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu đói, dự án trồng rừng và học sinh vùng đặc biệt khó khăn trong năm 2019.

Mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia

Bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia

Trong năm 2019, Tổng cục DTNN đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xuất cấp, giao nhận, quản lý sử dụng hàng DTQG. Đối với xuất cấp cứu trợ, hỗ trợ các địa phương dịp Tết Nguyên đán, giáp hạt, khắc phục hậu quả thiên tai gây ra, ngay sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục DTNN đã khẩn trương ban hành quyết định giao nhiệm vụ cho các Cục DTNN khu vực xuất cấp hàng DTQG hỗ trợ các địa phương. Đồng thời, ban hành văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh phối hợp với các Cục DTNN khu vực để thực hiện công tác giao, nhận gạo theo đúng kế hoạch.

Đối với hỗ trợ gạo cho công tác trồng rừng, Tổng cục đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh tổ chức giao nhận gạo theo đúng kế hoạch tiếp nhận. Qua thống kê, tổng hợp báo cáo của các tỉnh, việc xuất cấp gạo cho các dự án trồng rừng không những giúp nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số xóa đói giảm nghèo, ổn định phát triển kinh tế mà còn gián tiếp giúp các địa phương bảo đảm công tác an sinh xã hội.

Tổng cục DTNN cũng đã thực hiện xuất cấp gạo cho học sinh các địa phương trong học kỳ II năm học 2018-2019 và học kỳ I năm học 2019-2020 đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và thời gian. Việc hỗ trợ gạo kịp thời đã góp phần giúp nhà trường duy trì tỷ lệ học sinh đến lớp, góp phần phát triển nguồn nhân lực, giảm bớt khó khăn cho nhà trường, địa phương vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Từ đầu năm đến nay, Tổng cục đã giao các Cục DTNN khu vực thực hiện xuất 110.784,285 tấn gạo với tổng giá trị khoảng 1.093 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân, trong đó hỗ trợ Tết Nguyên đán là 7.805,31 tấn gạo, hỗ trợ thiên tai mưa lũ là 3.880,815 tấn, hỗ trợ giáp hạt là 6.754,980 tấn, hỗ trợ dự án trồng rừng là 17.895,086 tấn, hỗ trợ cho học sinh là 69.448,094 tấn.

Căn cứ vào đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, Tổng cục DTNN đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia cho các địa phương; phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp cho các bộ, ngành, địa phương hàng DTQG hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong năm 2019, Tổng cục DTNN đã thực hiện xuất cấp trang thiết bị từ nguồn DTQG cho ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để cấp cho các bộ, ngành địa phương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ với tổng giá trị khoảng 59 tỷ đồng, gồm: 2.791 bộ nhà bạt, 15.943 chiếc phao tròn cứu sinh. 68.288 chiếc phao áo cứu sinh, 1.236 chiếc bè nhẹ cứu sinh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM