VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao dự kiến triển khai trên diện rộng từ 1/5/2019

Ông Nguyễn Thái Hà, Giám đốc Sở Giao dịch KBNN phát biểu khai mạc hội nghị

Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao dự kiến triển khai trên diện rộng từ 1/5/2019

Ngày 15/3/2019, tại Hà Nội, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức Hội nghị triển khai Dịch vụ công (DVC) đối với các đơn vị có tài khoản giao dịch tại Sở Giao dịch KBNN. Hội nghị được tổ chức nhằm đẩy mạnh cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ cao trên diện rộng, góp phần tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí, cũng như cải cách thủ tục hành chính và phát triển chính phủ điện tử…

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2019

Kho bạc Nhà nước Hà Nam cải cách bộ máy hành chính, hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ

Kho bạc Nhà nước: Những dấu ấn nổi bật

[Infographic] Hoạt động Kho bạc Nhà nước năm 2018

Tham gia hội nghị có đại diện gần 40 đơn vị có tài khoản giao dịch tại Sở Giao dịch KBNN. Mỗi đơn vị gồm có: Chủ tài khoản (Thủ trưởng đơn vị) hoặc người được ủy quyền chủ tài khoản, kế toán trưởng hoặc người được ủy quyền Kế toán trưởng, cán bộ giao dịch với KBNN, cán bộ tin học.

Hội nghị triển khai DVC đối với các đơn vị có tài khoản giao dịch tại Sở Giao dịch KBNN là hoạt động nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong hoạt động nghiệp vụ của Sở Giao dịch KBNN và kế hoạch triển khai DVC đối với các đơn vị giao dịch tại Sở Giao dịch KBNN trong năm 2019.

Khẳng định tại hội nghị, ông Nguyễn Thái Hà, Giám đốc Sở Giao dịch KBNN cho biết: Sự kiện nhằm đẩy mạnh cung cấp thông tin, DVCTT mức độ cao trên diện rộng theo tinh thần Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng…

“Việc đẩy mạnh cung cấp thông tin, DVCTT mức độ cao trên diện rộng sẽ góp phần tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí; nâng cao hiệu quả công việc, tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý; góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh ứng dung công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính và phát triển chính phủ điện tử, hiện đại hóa trong các hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp”, ông Nguyễn Thái Hà nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, KBNN sẽ triển khai 12 DVCTT mức độ 4. Trong đợt này, Sở Giao dịch KBNN triển khai các dịch vụ: đăng ký tham gia hệ thống DVCTT của KBNN; nhận và trả kết quả đối với hồ sơ kiểm soát chi; đăng ký rút tiền mặt.

Được biết, để đảm bảo triển khai thành công các DVCTT, tháng 3/2016, KBNN đã triển khai thí điểm các DVCTT trên Cổng thông tin điện tử KBNN tại 5 KBNN tỉnh, thành phố (Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh). Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm này, các đơn vị chức năng thuộc KBNN đã nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách để thể chế hóa, quy định pháp lý cao hơn trong việc cung cấp và sử dụng DVCTT KBNN; hoàn thành việc xây dựng quy trình giao dịch điện tử, quy trình quản trị vận hành hệ thống DVCTT; hoàn tất các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng triển khai diện rộng. Từ ngày 1/2/2018, hệ thống KBNN đã chính thức vận hành và cung cấp DVCTT trên phạm vi diện rộng.

“Về cơ bản, hệ thống DVCTT đã hoạt động thông suốt, đảm bảo an toàn, quy định chi tiết cho từng dịch vụ, dễ dàng cho các đơn vị tham gia. Các đơn vị đã truyền được chứng từ sang KBNN, KBNN đã thực hiện hoàn thiện chứng từ trên DVCTT và giao diện truyền vào hệ thống Tabmis, trả báo nợ cho đơn vị theo đúng quy định, nhất là các hồ sơ, chứng từ đơn giản như chi thường xuyên, chi ban quản lý dự án. Do đó, đơn vị sử dụng ngân sách chỉ thực hiện giao nhận hồ sơ và thực hiện thanh toán qua DVCTT, không phải đến KBNN”, ông Nguyễn Thái Hà thông tin.

Dự kiến, từ 1/5/2019, các đơn vị sử dụng ngân sách có thể thực hiện đăng ký tham gia triển khai DVCTT tại Sở Giao dịch KBNN. KBNN sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin và điều kiện tham gia DVCTT của KBNN; phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong quá trình tham gia thực hiện DVCTT.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM